Snittränta

Snittränta är ett snitt av vilken ränta som långivarnas kunder faktiskt har betalat för sina bolån. Finansinspektionen utfärdade regeln om snittränta i juni 2015, och den gäller alla långivare som erbjuder bolån. Du som har ett bolån kan ta hjälp av snitträntan för att förhandla om din bolåneränta.

Snitträntan är oftast lägre än listräntan

När långivarna marknadsför sina bolån brukar de ofta skriva ut ett exempel på bolåneränta för att du som kund ska få en bild av vilken ränta de har. Den ränta som långivare ger som exempel i marknadsföringen kallas för listränta. Listräntan är i regel snäppet högre än snitträntan.

Tänk på! Listräntan är oftast högre än snitträntan. Därför kan du ofta förhandla ner din ränta i nivå med snitträntan

Den ränta som marknadsförs stämmer alltså inte överens med verkligheten, och ofta kan låntagaren få en lägre ränta än den som marknadsförs. Då krävs det dock att låntagaren förhandlar sitt bolån för att få ner räntan till en räntenivå som är mer i nivå med snitträntan.

Även om du inte kan få snitträntan kan du oftast få ner räntan en del genom förhandlingar, vilket gör en stor skillnad på ett så stort lån.

Jämför snitträntan för bästa villkoren på bolån

Att långivarna är tvungna att publicera sina snitträntor gör att du som låntagare har möjlighet att jämföra bolån enklare. Genom att ha kunskap om långivarens faktiska bolåneräntor har du bättre möjlighet att hitta ett bolån med de bästa villkoren för dig.

Detta gäller förstås både när du ska ansöka om ett bolån för första gången och när det är dags att förhandla om ditt befintliga bolån. Se därför till att använda snitträntorna som ett förhandlingsverktyg när du förhandlar om bolån.