Skuldkvot

Skuldkvoten anger hur stora skulder du har i förhållande till din inkomst före skatt. Man skulle helt enkelt kunna beskriva det som ett mått på hur skuldsatt du är. Eftersom skuldkvoten avgör hur stort bolån du kan få och även hur mycket du måste amortera på lånet är det viktigt att du håller koll på din skuldkvot innan du ansöker om bolån. Och på den här sidan ska vi berätta allt du behöver veta.

Hur hänger skuldkvoten och amorteringskravet ihop?

Amorteringskravet säger att du som har en skuldkvot på över 4,5 gånger hushållets inkomster måste amortera ytterligare 1 procent på ditt bolån, utöver det du måste betala i förhållande till din belåningsgrad. Det gäller även dig som har en belåningsgrad på under 50 procent.

Så räknar du ut din skuldkvot

För att räkna ut din skuldkvot delar du helt enkelt ditt eller hushållets bolånebelopp med din eller hushållets årliga bruttoinkomst, det vill säga inkomsten före skatt. Du kan enkelt räkna ut din skuldkvot med hjälp av kalkylatorn här nedanför.

Skuldkvot

kr
kr

Skuldkvot

%

Vad är en normal skuldkvot?

Vad som är en normal skuldkvot är svårt att säga eftersom det beror på var i Sverige du bor och hur dina ekonomiska förutsättningar ser ut. Den genomsnittliga skuldkvoten i Sverige har gått stadigt uppåt under de senaste åren: bara mellan 2019 och 2020 ökade kvoten från 296 till 307 procent. Men under 2022 sjönk skuldkvoten i Sverige för första gången på flera år, vilket främst har att göra med den avsvalnade marknaden och fallande bostadspriser.

Generellt kan man säga att låginkomsttagare i regel har en högre skuldkvot än höginkomsttagare, vilket inte är så konstigt eftersom glappet mellan inkomst och lån blir större. Och man ser även att den genomsnittliga skuldkvoten är högre i storstäder än på landsbygden, vilket främst har att göra med att bostadspriserna är högre.

Kan man sänka sin skuldkvot?

För att sänka din skuldkvot finns det två vägar att gå. Du kan antingen försöka sänka dina skulder eller höja dina inkomster. Ju mer du betalar av på dina lån, desto lägre blir också din skuldkvot. Skuldkvoten sjunker även om du lyckas höja din lön och således din årsinkomst.

Vad innebär skuldkvotstak?

Det finns i dagsläget ingen lagstadgad gräns för hur hög din skuldkvot får vara för att du ska beviljas bolån. Däremot kan enskilda banker sätta egna gränser, och det är det som kallas skuldkvotstak. 

Men har du en skuldkvot på över 4,5 gånger hushållets totala inkomst kan detta påverka hur mycket pengar du får låna, eftersom dina amorteringskostnader då blir högre. Och det gäller även om banken inte har något skuldkvotstak.