Skuldebrev

Ett skuldebrev är en handling som reglerar en fordran. Det här innebär att ett skuldebrev fungerar som ett kvitto på att en skuld finns. Det finns två typer av skuldebrev som fungerar på olika sätt: löpande skuldebrev och enkla skuldebrev. Ett skuldebrev utfärdas exempelvis i samband med ett stort lån eller ett bolån.

Ett skuldebrev fungerar som ett kvitto

Ett skuldebrev kan ha olika funktioner men det visar främst på att en skuld och en fordran finns. Ett skuldebrev ska fungera som en kvittens och en säkerhet att de villkor som avtalades uppfylls.

Exempel: Kalle ska härmed betala Johan 10 000 kr den 27/1 till 1 % ränta.

Ett skuldebrev är en trygghet för båda parter. Låntagaren kan vara säker på att de avtalade villkoren följs, och långivaren kan hänvisa till dokumentet vid indrivning, vilket underlättar vid eventuell tvist. Exemplet är ett så kallat enkelt skuldebrev, det finns även andra sorters skuldebrev som kan utformas annorlunda.

Skuldebrev kan vara löpande eller enkla

Det finns två olika former av skuldebrev, och generellt kan man säga att de har olika syften.

  1. Löpande skuldebrev. Till löpande skuldebrev räknas de som ställs till order eller innehavaren. Det här innebär att skuldebrevet antingen är tecknat till flera personer eller till den som innehar dokumentet. Löpande skuldebrev är gjorda för att överlåtas och räknas därmed som värdepapper. Det gör att långivare kan handla i löpande skuldebrev. Löpande skuldebrev har en del speciella villkor. Bland de mest betydelsefulla är att en övertagare har bättre rätt. Det innebär att om någon köper ett löpande skuldebrev kan den som har utfärdat skuldebrevet inte invända mot vissa saker.
  2. Enkla skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev ska vara just enkelt. Det är stiftat mellan två personer och reglerar fordran mellan dessa parter. Det är inget värdepapper men kan överlåtas, den nya ägaren får dock skydd för sin fordran först när den som är i skuld meddelas om bytet. Ett enkelt skuldebrev behöver inte heller uppvisas för att skulden ska indrivas, det är relationen mellan parterna som är viktigast.

För- och nackdelar med enkla och löpande skuldebrev

När du ska utfärda eller skriva under ett skuldebrev finns det en del saker du bör tänka på:

  • Överlåtelse. Om ett löpande skuldebrev överlåts förlorar du rätten att invända mot vissa villkor mellan dig och den du stiftade skuldebrevet med. Därför är det ofta fördelaktigt med ett enkelt skuldebrev vid köp mellan privatpersoner. Om du tar ett lån och ett löpande skuldebrev utfärdas kan du senare bli meddelad att fordran har tagits över av ett annat företag. Då har långivaren alltså beslutat att sälja vidare ditt skuldebrev.
  • Konsumentköp. Det är förbjudet för näringsidkare att utfärda löpande skuldebrev mot konsumenter. Om ett löpande skuldebrev är utfärdat måste du dock betala, men näringsidkaren riskerar böter. Att en näringsidkare utfärdar löpande skuldebrev kan dock vara ett varningstecken på att den är oseriös.
  • Uppvisandet av skuldebrevet. Ett skuldebrev måste uppvisas när skulden ska indrivas. Det här kan leda till flera problematiska situationer vid löpande skuldebrev om det försvinner eller liknande. Av denna anledning är enkla skuldebrev oftast att föredra eftersom de inte byter ägare.

Skuldebrev utfärdas vid lån

De allra flesta privatpersoner berörs främst av skuldebrev när de ska lånar pengar. När du lånar pengar av banken får du vanligtvis ett lånelöfte – ett preliminärt lån. När banken sedan beslutar att du får ta lånet får du skriva på ett skuldebrev. Det innebär att banken har gått igenom din ekonomiska situation och anser att du kan betala tillbaka pengarna.

Tänk på! När du har skrivit på skuldebrevet är lånet beviljat.

Skuldebrevet innehåller en specifikation på de lånevillkor som gäller. I skuldebrevet ska parterna, beloppet, räntan och återbetalningsdag stå tydligt angivet.

Skuldebrev är sällan särskilt komplicerade, men skulle du inte förstå någon formulering är det alltid bäst att ringa långivaren som har utfärdat det. Skriv aldrig på ett skuldebrev förrän du är säker på att villkoren stämmer och att du klarar av återbetalningen av lånet.

Hitta bästa räntan på privatlån just nu
Välj lånebelopp
0 kr
5 000 kr 600 000 kr