Rörlig ränta

Att ha rörlig ränta på ditt bolån innebär att räntan ändras i takt med att räntemarknaden ändras. Detta gör att räntesatsen förändras under tiden du har ett bolån. Räntan ändras i regel var tredje månad. När du ansöker om bolån kommer du att ställas inför valet om du vill att ditt bolån ska vara bundet till en fast ränta eller om du vill ha en rörlig ränta.

Rörlig ränta har historiskt sett varit billigare

Om du tror att räntemarknaden kommer att ligga på samma nivå eller kanske rentav bli lägre än vad nivåerna ligger på när du ansöker om ett bolån är rörlig ränta ett bra alternativ. Vid rörlig ränta på bolån följer din bolåneränta räntemarknadens nivåer och sjunker den rörliga räntan kommer du att också att behöva betala mindre på ditt bolån. Det har visat sig att rent historiskt sett har de som har en rörlig ränta på sina bolån betalat mindre i räntekostnader än de som bundit sitt bolån till en bunden ränta.

Tips! Historiskt sett har de med en rörlig ränta betalat mindre än vad de med en bunden ränta gjort

Att ha rörlig ränta innebär också att du inte binder dig fast som kund vid din långivare längre än tre månader i taget. Det ger dig en större frihet om du skulle vilja förhandla om ditt bolån, betala av på bolånet eller kanske rentav byta bolånegivare. Du har också möjlighet att sälja din bostad när du önskar utan att riskera att behöva betala ränteskillnadsersättning.

Fördelar med rörlig ränta

  • Oftast billigare. En rörlig ränta har historiskt sett varit billigast och kommer vara det billigaste alternativet om inte räntan höjs drastiskt.
  • Enklast att sälja bostaden. Säljer du din bostad med en rörlig ränta på lånet kan du enkelt säga upp lånet.
  • Lätt att slutbetala lånet. Ett lån med rörlig ränta är mycket enkelt att slutbetala, kontakta din långivare för mer detaljer.

Rörlig ränta är svårare att förutse

Eftersom din rörliga ränta följer räntemarknaden innebär det också en risk för dig som låntagare. På samma sätt som du har möjlighet att spara in pengar på att räntan går ner riskerar du också att behöva betala en högre bolåneränta om räntorna stiger. Detta innebär att du inte har samma kontroll och säkerhet som om du skulle binda ditt bolån till en bunden ränta eftersom ingen med 100 % säkerhet kan säga om räntan i framtiden kommer att stiga eller sjunka.

Nackdelar med rörlig ränta

  • Svår att beräkna. Eftersom räntan alltid rör på sig är det svårt att beräkna både totalkostnaden och månadskostnaden för ditt lån.