Räntetak

Räntetak är ett skydd mot alltför höga räntor på bolån, snabblån och andra högkostnadskrediter. Räntetak på bolån innebär att bolåneräntan inte kan gå högre än en på förhand fastställd ränta medan räntetak på snabblån och högkostnadskrediter betyder att kreditgivaren inte får ta ut en ränta som är mer än 40 procentenheter över Riksbankens referensränta.

Räntetak på högkostnadskrediter

Hösten 2018 infördes ett räntetak på högkostnadskrediter. Det innebär att en långivare inte får ta ut en ränta som är mer än 40 procentenheter över Riksbankens referensränta.

Som högkostnadskredit räknas lån där den effektiva räntan är minst 30 procentenheter över Riksbankens referensränta.

Det finns olika namn på högkostnadskrediter:

I de nya reglerna står det även angivet hur mycket den totala kostnaden får vara för en högkostnadskredit. Ett lån får aldrig kosta mer än själva lånet i sig. Det innebär alltså att om du tar ett lån på 10 000 kronor så får den totala kostnaden för lånet inte överstiga 20 000 kronor.

Snabblån och sms-lån är inte samma sak

Många blandar ihop sms-lån med snabblån, men de är faktiskt inte samma sak. Det som skiljer dem åt är räntorna.

Efter att reglerna förändrades 2018 valde vissa långivare att systematiskt lägga alla sina lån under 30-procentspärren. Enligt de nya reglerna innebar det att de skulle slippa lägga till en varningstriangel och annan varningstext i sin marknadsföring. Dessa lån kallas ofta för snabblån.

Tänk på! Ofta får man låna högre summor med snabblån än med sms-lån.

Samtidigt valde andra långivare att systematiskt lägga alla sina lån strax under 40-procentspärren, ofta runt 39 procent. Det innebär att de behöver ha varningstexter i sin marknadsföring, för att påvisa att lånen är högkostnadskrediter. Dessa lån kallas ofta för sms-lån.

Bolån med räntetak

Ett räntetak på bolån fungerar som en garanti mot alltför höga räntor. Du betalar löpande en viss summa till banken, en så kallad premie, och för det blir du garanterad en maxnivå för din ränta. Premien baseras på rådande ränteläge, ränteutvecklingen, det överenskomna räntetaket och hur länge avtalet ska gälla. 

Bolån med räntetak baseras vanligtvis på den rörliga tremånadersräntan och följer ränteläget. Lånet är dock oftast bundet över två, tre eller fem år.

Exempel: På ditt bolån har du ett räntetak på fyra procent. När räntan sjunker till två procent följer din ränta med ned under räntetaket, men när räntan stiger till sex procent betalar du inte mer än fyra procents ränta.

När styrräntan går ned gör även din ränta det och när styrräntan stiger gör din ränta också det, men aldrig högre än räntetaket. På så vis är du skyddad mot en alltför hög ränta samtidigt som du kan få en riktigt låg ränta.

Du betalar hela premien om du löser lånet i förtid

Skulle du vilja lösa ett lån med räntetak måste du betala hela premien för den återstående bindningstiden. Det beror på att banken har räknat in premien som en inkomst när du tecknade lånet. Om du har lång bindningstid kvar på ditt lån kan det bli dyrt att lösa ett bolån med räntetak.

Hur mycket du får betala om du löser bolånet i förtid räknas ut på följande sätt: Din premie X ditt lån X den tid som är kvar på räntetaket.

Räntan kan bli något högre med räntetak

Att ha ett bolån med räntetak kan vara ett bra alternativ för den som är orolig över höjningar i räntan inom en snar framtid. Däremot kan långivarna sätta räntan några procentsatser högre eftersom de vill säkerställa att de kommer tjäna pengar.

Om du blir erbjuden ett räntetak är det bra att jämföra detta med andra räntor för bolån. På så sätt kan du se exakt hur stor prisskillnaden är med räntetak.

Se hur räntan påverkar din månadsbetalning

Använd vår kalkylator för att se vad räntan innebär för din månadsbetalning till banken. Kom ihåg att amortering inte är en kostnad men att det trots allt ingår i den betalning du gör till din bank varje månad.

Bolån med räntetak är en effektiv säkerhet

En stigande ränta kommer att påverka räntekostnaden för den som har ett bolån med rörlig ränta. Har du en rörlig ränta accepterar du att räntan kan stiga under tiden du äger din bostad. Om du tror att räntan kommer att höjas är ett räntetak ett mycket bra alternativ. Till skillnad mot en helt fast ränta får du nämligen fördelarna av att räntan kan sjunka under perioden.

Exempel: Adam tecknar ett bolån på 100 000 med 2 % ränta och med ett räntetak på 3 %. Räntan sjunker strax därefter till 1 %, och då kommer Adam bara betala 1 % i ränta. Skulle räntan sedan chockhöjas till 10 % betalar Adam enbart 3 % ränta, eftersom det är hans räntetak.

En rörlig ränta är i de allra flesta fall det billigaste alternativet sett över hela låneperioden. Det här innebär inte att en fast ränta alltid är sämre, det kan också vara fördelaktigt under vissa perioder. Skillnaden är att den rörliga räntan har en tendens att jämna ut sig under årens lopp eftersom den följer konjunkturen i övrigt.

För- och nackdelar med räntetak på bolån

Bolån med räntetak kan ofta vara ett billigare alternativ för de som annars tänkt teckna ett fast bolån. Det är viktigt att vara medveten om för- och nackdelarna med räntetak innan du skaffar ett sådant bolån.

Fördelar och nackdelar med räntetak:

  • Trygghet. Ett bolån med räntetak ger dig en trygghet i att veta att räntan aldrig överstiger en viss nivå. För de med en ansträngd ekonomisk situation kan detta vara en enorm hjälp.
  • Spara pengar. Om räntan stiger kraftigt kan den med ett räntetak eller en bunden ränta spara mycket pengar. Det är svårt att avgöra hur räntan rör sig, därför kräver det att du själv avgör om du tror att så är fallet.
  • Onödiga kostnader. Stiger inte räntan har du en onödig månadskostnad som inte ger dig någonting. Ofta kan räntetaket vara så högt att du inte får någon nytta av det.
  • Bundenhet. Binder du ditt lån med ett räntetak kan du inte flytta det lika lätt som ett obundet lån. Det här kan vara något att ha i åtanke för dig som snart kan komma att flytta eller helt enkelt vill ha ett mer flexibelt bolån.

Räntetaket skyddar människor som kan få betalningssvårigheter

Räntetaket på högkostnadskrediter blev infört för att marknaden inom högkostnadskrediter ska bli mer ansvarsfull. Lånen har historiskt sett riktat sig till personer som löpt stor risk att inte kunna betala tillbaka pengarna i tid. Dessa personer får vanligtvis inte några andra lån än högkostnadskrediter och har därför fått acceptera att lånen är mycket dyrare än lån som erbjuds från andra aktörer.

Med ett räntetak hoppas regeringen att färre ska bli överskuldsatta på grund av högkostnadskrediter.