Ränteskillnadsersättning

Om du vill lösa ett bundet lån i förtid behöver du i regel betala ränteskillnadsersättning som en kompensation för de ränteintäkter långivaren går miste om. Exakt hur mycket du ska betala beror bland annat på jämförelseräntan och hur lång bindningstid du har kvar på lånet.

Hur beräknar jag ränteskillnadsersättningen?

När banken ska räkna ut ränteskillnadsersättningen använder de sig av en jämförelseränta. I konsumentkreditlagen och Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden står det hur ränteskillnadsersättningen ska räknas ut. När banken beräknar ränteskillnadsersättningen tar de även hänsyn till lånets amorteringsplan.

Att själv räkna ut sin ränteskillnadsersättning är svårt, men det blir betydligt lättare med hjälp av Konsumenternas kalkyl.

Olika beräkningar används beroende på när lånet togs

Skillnaden mellan de gamla och nya reglerna är hur jämförelseräntan räknas ut. Om du band ditt lån före den 30 juni 2014 omfattas det av de gamla reglerna och om du band ditt lån efter den 1 juli 2014 omfattas ditt lån av de nya reglerna.

Om du band ditt lån före den 30 juni 2014 omfattas lånet av de gamla reglerna då jämförelseräntan baseras på aktuell ränta på statsskuldsväxlar eller statsobligationer. Är det mindre än ett år kvar på bindningstiden blir jämförelseräntan samma som statsskuldsväxelräntan plus ett tillägg på en procent. Är det mer än ett år kvar på bindningstiden blir jämförelseräntan samma som statsobligationer plus en procent.

Om du band ditt lån efter den 1 juli 2014 omfattas lånet av de nya reglerna där jämförelseräntan blir samma som motsvarande bostadsobligationsränta plus en procent.

Får jag göra avdrag för ränteskillnadsersättningen i deklarationen?

Ja det får du. Ränteskillnadsersättningen får dras av i deklarationen eftersom det räknas som en ränta som du har betalat.

Måste jag betala ränteskillnadsersättning när jag köper en ny bostad?

Det beror på vad som står i ditt låneavtal till banken. Om du har bundna lån är det vanligt att du som låntagare får betala en ränteskillnadsersättning om du löser lånet i förtid. Om du köper en ny bostad går det att undvika ränteskillnadsersättning om banken går med på ett säkerhetsbyte. 

Vad är ett säkerhetsbyte?

Ett säkerhetsbyte är när låntagaren köper en ny bostad och behåller lånet från sin tidigare bostad. Säkerhet för bolånet blir den nya bostaden. Säkerhetsbyte kan endast ske på bundna bolån med fast ränta. Eventuellt kan det tillkomma en kostnad för nya pantbrev på bostaden. Ett säkerhetsbyte går endast att göra i banken där låntagaren har sina befintliga lån.

Fördelarna med ett säkerhetsbyte är att du först och främst slipper betala ränteskillnadsersättning. Dessutom behåller du som låntagare villkoren från de tidigare lånen. Om du band lånen när räntan var mycket låg får du även behålla den tidigare räntesatsen.

Hur påverkar amorteringskravet mitt lån när jag har gjort ett säkerhetsbyte?

När du gör ett säkerhetsbyte räknas det som att du tar ett nytt lån vilket gör att det nya lånet innefattar det nya amorteringskravet. Dock får du behålla befintliga räntor från tidigare lån.