Räntelagen

Räntelagen tillämpas på alla skulder som består av pengar. Räntelagen styr bland annat företagens betalningsvillkor och vilken dröjsmålsränta som företag kan ta ut av en låntagare eller kund. Räntelagen gäller så länge inget annat är avtalat. 

När används räntelagen?

Räntelagen gäller när du tar ett lån eller köper en vara på avbetalning, mot faktura eller på kredit. Räntelagen är dispositiv, vilket betyder att de parter som har ingått ett avtal inte behöver följa föreskrifterna i lagen utan i stället kan komma överens om ett eget avtal med egna villkor. Ett eget avtal gäller bara om båda parterna har godkänt villkoren, annars gäller räntelagen. 

Kan räntelagen avtalas bort?

Det går att avtala bort vissa delar ur räntelagen, men inte alla. Det går inte att avtala bort delar som gör det sämre för låntagaren. Enligt räntelagen kan dröjsmålsräntan avtalas bort om låntagaren eller kredittagaren inte kan betala skulden på grund av arbetslöshet, sjukdom eller andra omständigheter innan sista betalningsdatum.