Ränteavdrag för bolån

Ränteavdraget fungerar så att du kan göra avdrag för räntekostnaderna för ditt bolån i deklarationen. Det är en form av skattereduktion, det vill säga en minskning av vad du behöver betala i skatt. Ränteavdraget på bolån innebär att du har rätt att dra av en viss procent av räntekostnaderna om du har ett underskott i kapital.

Gör avdrag på räntan om du har underskott i kapital

Du har bara rätt att göra ränteavdrag på ditt bolån om du har ett underskott i kapital. Att ha ett underskott i kapital innebär att räntekostnaderna på ditt bolån (plus andra räntekostnader) är större än de inkomster du har från kapital. Exempel på vanliga kapitalinkomster är räntor och aktieutdelningar. Eftersom bolån ofta är på väldigt höga belopp brukar räntekostnaderna för bolån ofta vara högre än eventuella kapitalinkomster.

Räkna ut ditt ränteavdrag i 4 enkla steg

Först och främst måste du räkna på om du har rätt till att göra ränteavdrag eller inte:

  1. Räkna ut hur mycket du betalar i ränta på ditt bolån varje år. Har du fast ränta blir det här förstås lite lättare än om du har rörlig, men ofta går det bra att uppskatta.
  2. Därefter räknar du ut hur mycket du förväntas göra i vinst på dina kapitalinkomster.
  3. Ta sedan summan av dina kapitalinkomster minus dina räntekostnader.
  4. Blir resultatet mindre än noll, det vill säga ett underskott, har du rätt att göra ränteavdrag på ditt bolån.

Om du kommer fram till att du har rätt att göra ränteavdrag kommer vi till frågan hur mycket du har rätt att dra av. På ett underskott på upp till 100 000 kronor får du dra av 30 % av kostnaderna på skatten, och på det som överstiger 100 000 kronor får du sedan dra av 21 %.

Ränteavdraget minskar bolånets räntekostnad

Syftet med ränteavdraget är att göra det billigare att låna pengar. Detta innebär att räntekostnaden för ditt bolån kan vara (eller bli om du inte ännu har ett bolån) lägre än vad du tidigare hade räknat med. I din kalkyl bör du därför räkna med ränteavdraget. Samma sak gäller dig som har tänkt ansöka om bolån.

Gör ränteavdrag för ditt bolån via deklarationen

Det smidigaste sättet att göra ett ränteavdrag är att redovisa ditt kapitalunderskott i deklarationen. I regel har din långivare redan lämnat en kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket ränta du har betalat, och då är räntebeloppet redan ifyllt på deklarationsblanketten. Skattereduktionen innebär som sagt att du behöver betala mindre i skatt, och ofta får du då tillbaka pengarna som skatteåterbäring.

Du kan göra ränteavdrag på bolån via jämkning

Om du inte vill betala in mer skatt än du måste kan du ansöka om skattejämkning. En sådan ansökan skickar du in till Skatteverket antingen genom att fylla i en blankett eller genom att använda din e-legitimation och göra en ansökan direkt på Skatteverkets hemsida.

När du ansöker om jämkning behöver du ange hur mycket ränta du betalar på ditt bolån och hur mycket kapitalinkomster du räknar med att få. När du sedan får ett beslut från Skatteverket lämnar du det till din arbetsgivare. Då betalar du mindre skatt varje månad i stället för att få en årlig skattereduktion.