Pantsättning

Pantsättning är när en privatperson använder en bostad eller ett föremål som säkerhet för att ta ett lån. Den som pantsätter ett föremål kallas för pantsättare och den som tar emot panten kallas för panthavare.

När en fastighet pantsätts får ägaren ett pantbrev. Om lånet missköts kan låntagaren bli av med det som har pantsatts, och långivaren tar panten som betalning för den skuld som pantsättaren inte kan betala. Panthavaren har rätt att sälja panten om pantsättaren inte betalar sin skuld.

Vad är handpant?

Vid handpant ska panten överlämnas till den som tar emot panten. Föremålet värderas av pantlånaren. Lånet du får baseras på föremålets värde. Du får ett kvitto av pantlånaren som du kan använda om du ångrar dig och vill hämta ut det som du har pantsatt. Om du vill hämta din vara betalar du tillbaka beloppet du har lånat plus ränta. Pantsättningen är tidsbegränsad. Om du väljer att inte hämta ut din vara innan tiden har löpt ut får pantlånaren sälja din vara. 

Lös egendom är allt utom fastigheter. Exempel på lös egendom är aktier, smycken, bilar, båtar, etcetera. Båtar och bilar har snabbare värdeminskning än fastigheter vilket gör att de inte kan belånas lika högt som en bostad.

Den som tar emot panten, panthavaren, måste förvalta och ta hand om panten under pantsättningsperioden. 

Vad är pantsättning av fast egendom?

Vid pant av fast egendom är pantsättningen mer komplicerad eftersom det handlar om fastigheter. Endast fastighetsägaren kan sätta sin fastighet i pant. Pantsättningen görs genom att fastigheten intecknas hos inskrivningsmyndigheten. 

Som fastighetsägare får du ansöka om inteckning. Inteckning är säkerheten för lånet. Gäller lånet en bostad är det bostaden som intecknas. När du köper en bostad är det långivaren som sköter ansökningen till inskrivningsmyndigheten. När ansökan är godkänd utfärdas ett pantbrev. Pantbreven är idag elektroniska och finns hos Lantmäteriet.

Vad är hypotekarisk pant?

Vid hypotekarisk pant behåller pantsättaren föremålet som han eller hon har pantsatt. Pantsättaren skriver under ett pantbrev som säkerhet för lånet. 

Exempel: Om du vill pantsätta din bil lämnar du inte in bilen till pantlånaren. Du behåller bilen och får ett pantbrev av pantlånaren. Om du bryter överenskommelsen med pantlånaren eller inte sköter dina avbetalningar har pantlånaren rätt att ta föremålet som har pantsatts ifrån dig och sälja det.

De institut som använder sig av hypotekarisk pant kallas för hypotek.