Pantbrev

Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för ditt bolån. Anledningen till att ett bolån har en lägre ränta än vanliga blancolån är att din bostad fungerar som säkerhet när du tar ett bolån. Det är fysiskt omöjligt för långivaren att ta själva fastigheten i pant, så i stället utfärdas ett eller flera pantbrev som symboliserar värdet på din bostad.

Ett pantbrev fungerar som ett bevis på inteckningen

Eftersom du inte kan lämna in ditt hus till långivaren som pant fungerar pantbrevet som ett bevis på att det finns en inteckning i fastigheten. Pantbrevet (eller pantbreven) är utfärdat på lånebeloppet för bostaden. Om en låntagare av någon anledning inte kan betala tillbaka på sitt bolån kan långivaren, med stöd av pantbrevet, tvinga till en försäljning av bostaden.

Tänk på! Betalar man inte ett lån som har ett pantbrev i fastigheten kan långivaren tvinga dig att sälja bostaden

Om bostaden säljs är det den som äger pantbrevet som i första hand har rätt till pengarna från försäljningen. Det kan alltså bli flera som delar på pengarna från din bostad, beroende på om flera pantbrev är utfärdade och används som säkerhet.

Pantbrev utfärdas inte för bostadsrätter

Ett pantbrev utfärdas inte för en bostadsrätt eftersom du inte riktigt äger lägenheten. Istället kallas det att du har besittningsrätt, det vill säga rätt att bo i bostadsrätten. Det är dock föreningen som äger lägenheten och resten av fastigheten. Därför kan bostadsrättsföreningen istället ta ut en så kallad pantsättningsavgift. Det är inte riktigt samma sak som att utfärda ett pantbrev när man köper ett hus.

Trots att det inte utfärdas ett pantbrev kan du ändå pantsätta en bostadsrätt när du tar ett bolån med lägenheten som säkerhet. Om du inte skulle betala tillbaka ditt bolån har långivaren i så fall rätt att ta bostadsrätten i beslag och sälja den för att få tillbaka pengarna de har lånat ut.

Du måste räkna med kostnaden för pantbrev när du köper hus

När du ska köpa en ny bostad är det viktigt att inte glömma att du förutom att betala för själva bostaden måste betala för att ansöka om och få ett pantbrev utfärdat. Kostnaden för ett pantbrev är uppdelad i två olika avgifter: en fast expeditionsavgift och en rörlig så kallad stämpelskatt. För bostadsrätter kan du även behöva betala en extra pantsättningsavgift.

  1. Den fasta expeditionsavgiften. Expeditionsavgiften ligger i dagsläget på 375 kronor och den ändras inte oavsett vilket pantbrevsbelopp du ansöker om.
  2. Stämpelskatten. Stämpelskatten för pantbrev är idag 2 procent av pantbrevsbeloppet. Eftersom ett pantbrev ibland kan ha väldigt höga belopp utfärdade på sig kan stämpelskatten också bli ekonomiskt kännbar.
  3. Pantsättningsavgift. Om det är en bostadsrätt som ska pantsättas kan bostadsrättsföreningen ta ut en extra avgift, en så kallad pantsättningsavgift. Den är generellt inte högre än 1 procent av prisbasbeloppet. Om din förening tar ut en sådan kan du läsa det i stadgarna. Om det inte står något om en pantsättningsavgift i stadgarna har bostadsrättsföreningen ingen rätt att ta ut denna avgift.

Använder du ett gammalt pantbrev kan bostaden ha ett högre värde

Om den tidigare ägaren av bostaden som du vill köpa redan har ett pantbrev utfärdat kan du använda det som pant till långivaren när du ansöker om ett bolån. Ofta har det dock skett en värdeökning på bostaden, och det gamla pantbrevets belopp kanske inte längre motsvarar en så stor summa som du har på ditt bolån. Vid sådana situationer kan du ansöka om ett pantbrev med det belopp som fattas. På grund av detta är det inte ovanligt att det finns flera pantbrev med olika belopp för samma fastighet.

Vad händer om det finns flera pantbrev registrerade på villan jag ska köpa?

Det är till din fördel om det finns flera höga pantbrev ställda på huset. När en bostad byter ägare tillfaller alla pantbrev dig som köpare. Eftersom pantbrev kostar två procent av lånesumman kan det bli väldigt dyrt att få nya pantbrev utfärdade.