Nominell ränta

Den nominella räntan är den avtalade räntan som du betalar på ditt lån eller den avkastning du som sparare får på ditt insatta kapital. Man kan helt enkelt säga att låntagare betalar den nominella räntan och sparare får den. På den här sidan ska vi berätta mer om nominell ränta och hur den skiljer sig från realräntan.

Hur skiljer sig nominell ränta från realränta?

Kort förklarat är den nominella räntan realräntan plus den förväntade inflationen. Realräntan avser däremot räntan man får när inflationen räknas bort från den nominella räntan, både när det gäller sparande och lån. Om den nominella räntan är 2 procent och inflationen är 5 procent är realräntan minus 3 procent.

Uträkningen för nominell- respektive realränta ser ut så här

  • Nominell ränta = realränta + inflation
  • Realränta = nominell ränta – inflation.

Den nominella räntan är den ränta som står på lånebeskedet utan andra avgifter. Om det står 2,5 procent ska du betala 2,5 procent i ränta på ditt lån. Den nominella räntan anges alltid per år. Om ditt lånebelopp är 1 000 000 kronor och den nominella räntan 2,5 procent, ska du alltså betala 25 000 kronor i räntekostnader per år.

Ska jag jämföra den nominella räntan på lån?

Nej, när du ska ansöka om lån är det inte den nominella räntan du ska fokusera på eftersom den kan vara något missvisande. Jämför i stället den effektiva räntan. Den inkluderar även andra kostnader som lånet medför, som avi- och uppläggningsavgifter, och ger därför en betydligt bättre bild av vad lånet kommer kosta dig i slutändan. 

Nominell ränta visar inte din slutliga räntekostnad

Den nominella räntan inkluderar som sagt inte några andra kostnader utan anger bara själva räntekostnaden du förväntas betala på ett år. Man kan därför beskriva den nominella räntan som den mest grundläggande räntan.

Exempel: Om du tar ett lån på 10 000 kr till 5 % ränta är den nominella räntan under ett år 0,05*10 000 kr = 500 kr. Skulle du därefter addera avgifter och andra kostnader skulle du i stället få den effektiva räntan för lånet.

Den effektiva räntan blir därmed alltid högre än den nominella räntan eftersom den helt enkelt inkluderar fler kostnader. Ett lån med låg nominell ränta behöver alltså inte vara billigast, så kolla alltid vad den effektiva räntan ligger på innan du ansöker om lån.

Bolån har oftast lägre nominell ränta än privatlån

Eftersom bolån oftast är väldigt stora lån som kräver säkerhet har de i regel en lägre nominell ränta än mindre privatlån utan säkerhet. För långivaren ligger säkerheten i fastigheten som låntagaren har lånat till.

För privatlån där man inte lämnar någon säkerhet för lånet kan den nominella räntan bli betydligt högre, eftersom långivaren tar en större risk.

Din ekonomi påverkar vilken nominell ränta du får

Har du fast arbete, god ekonomi och är fri från skulder och betalningsanmärkningar är dina möjligheter att få låna med låg nominell ränta mycket goda. Om du dessutom har en medlåntagare med lika goda ekonomiska förutsättningar förbättras chanserna till låg ränta och bra lånevillkor ytterligare.