Medlemslån

Ett medlemslån, även kallat facklån, är ett privatlån för de som är medlemmar i fackförbund eller andra organisationer. Medlemslånet har oftast rörlig ränta och fungerar precis som ett blancolån.

Du kan ansöka om medlemslån om ditt fackförbund eller organisation har ett avtal med en bank. Ett medlemslån är ett privatlån som kan beviljas utan säkerhet och kan vara väldigt förmånligt. 

Räntor och villkor för medlemslånen förhandlas fram mellan fackförbunden och bankerna för att passa fackförbundets medlemmar. Villkor och räntor beräknas utifrån den genomsnittliga ekonomin bland medlemmarna. Medlemmar med sämre ekonomi gynnas mer av medlemslånen än medlemmar med mycket god ekonomi. Medlemmar med mycket god ekonomi kan få mer förmånliga villkor hos andra banker. 

Vilka banker erbjuder medlemslån?

De banker som erbjuder medlemslån är storbankerna Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank. Bankerna har avtal med de fackförbund som är kopplade till LO,TCO och SACO. Även den mindre banken Lån & Spar erbjuder medlemslån till medlemmar i Villaägarnas Riksförbund och Hyresgästföreningen.

Vem får ta medlemslån?

Du som är medlem i ett fackförbund kan ansöka om ett medlemslån hos den bank som har avtal med just ditt fackförbund. På ditt fackförbunds hemsida står det vilken bank de har avtal med.

Vanligtvis måste du ha varit medlem i ditt fackförbund i minst sex månader innan du kan ansöka om ett medlemslån. För att bli beviljad ett medlemslån utför bankerna en kreditprövning. Kreditprövningen visar din återbetalningsförmåga. Bankerna kan neka dig medlemslån även om du är fackligt ansluten.

Vad ingår i ett medlemslån?

Ett medlemslån är ett vanligt blancolån. I medlemslånet ingår ibland betalskydd och livskydd i kostnaden för lånet. Vad som ingår i medlemslånet skiljer sig mellan olika banker. 

Vilka nackdelar har ett medlemslån?

Den största nackdelen är att villkoren för medlemslån är upphandlad utifrån ett kollektiv, vilket innebär att alla kunder får samma ränta. De som har en dålig ekonomi och har en hög risk får en hög ränta från banken, men samma medlemslånsränta som de andra kunderna. Det innebär att alla kunder med en god eller normal ekonomi och låg risk får kompensera för kunder med dålig ekonomi och hög risk.

Genom medlemslånet får du inte bankens lägsta ränta utan du får ta del av en ränta som gäller för alla medlemmar i ditt fackförbund och som fackförbundet förhandlat fram med banken. Om du har god eller normal ekonomi kan det vara billigare att ta ett privatlån där du själv kan påverka räntan.

En annan nackdel är att medlemslån oftast har en lägre beloppsgräns än ett vanligt privatlån.