Lösa bolån

Du kan lösa ditt bolån i förtid, men har du bunden ränta måste du i regel betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Har du rörlig ränta är det enklare och du behöver dessutom inte betala något för det. På den här sidan berättar vi allt du behöver veta om att lösa bolån.

Hur fungerar det att lösa bolån med rörlig ränta?

Att lösa bolån med rörlig ränta är som sagt relativt enkelt och medför inga extra kostnader för dig som låntagare. Det beror på att långivaren inte går miste om några kostnader om du löser det i förtid. Det enda du behöver göra är att kontakta din långivare så at ni tillsammans kan gå igenom hur överföringen ska gå till.

Hur löser jag bolån med bunden ränta?

Har du bunden ränta på bolånet och vill lösa det i förtid finns det vissa saker du behöver tänka på. Du måste i regel betala en ränteskilnadsersättning för att kompensera för de ränteintäkter som långivaren går miste om. Hur mycket du måste betala beror på det aktuella ränteläget och hur lång bindningstid du har kvar på lånet.

Det är fullt möjligt att lösa bolån med bunden ränta men huruvida det blir lönsamt eller ej är en annan fråga. Ränteskillnadsersättningen är ju avsedd för att täcka den ränta du fortfarande skulle betalat för lånet.

Om du har ett bundet bolån och vill betala av bolånet snabbt är det bäst att försöka pricka in när bolåneräntan är stigande. Vid ett sådant tillfälle kan du nämligen ha turen att ränteskillnadsersättningen är mycket liten eller, i vissa fall, till och med obefintlig.

Räkna på om det lönar sig att lösa ett bolån

Det är sällan en rakt igenom dålig idé att lösa sitt bolån i förtid. Att lösa bolånet innebär att du blir skuldfri. Om det är det mest lönsamma att lösa bolånet i förtid är en annan fråga och det är omöjligt att ge ett generellt svar.

Två saker att tänka på innan du löser ditt bolån

  • Räntan i framtiden. Den framtida räntan påverkar i stor utsträckning om det är lönsamt att lösa ditt bolån eller inte. Om räntorna går uppåt sparar du på att lösa bolånet, går de i stället nedåt är det inte säkert att du sparar några pengar. Ett alternativ är också att investera pengarna till en högre ränta än vad bolånet har, då har du högre avkastning än räntekostnaderna.
  • Ränteskillnadsersättningen. Är det så att ditt bolån är bundet för en tid framöver innebär det också att ränteskillnadsersättningen blir högre. Ha det i åtanke och räkna noga på lönsamheten innan du väljer att lösa ditt bolån i förtid.

Om du ska välja att lösa ditt lån i framtiden beror alltså på en mängd faktorer. Det som talar främst för att lösa in sitt bolån är självklart att du blir skuldfri – bolåneräntan berör dig inte längre. Däremot kan du som sagt investera pengarna och ha en potentiellt högre avkastning och då tjäna pengar, det är med andra ord i slutändan en fråga om preferens.

I vissa fall kan det även gynna dig som vill betala av bolånet snabbt att byta bank innan du löser lånet. Den hårda konkurrensen mellan långivarna skulle nämligen kunna resultera i att du får en lägre