Låna ut pengar till privatpersoner

Du kan låna ut pengar privat för att hjälpa en person i din närhet, kanske en vän eller familjemedlem. Men att låna ut pengar till privatpersoner kan även vara ett sätt att investera och få avkastning på sina pengar, och det är det som kallas P2P-lån. På den här sidan ska vi berätta om de olika aspekterna av att låna ut pengar privat och vad du bör tänka på för att undvika problem.

Hur fungerar det att låna ut pengar till en privatperson?

Eftersom det inte finns några specifika regler för lån mellan privatpersoner går man efter mer allmänna principer som finns i avtalslagen och skuldebrevslagen. Lånar du som privatperson ut pengar till en annan person gäller avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Det är ni själva som bestämmer villkoren för lånet, till exempel hur avbetalningen ska ske och när lånet ska vara helt återbetalt.

Tänk på! Framgår det inte av avtalet hur och när återbetalningen ska ske, ska låntagaren betala tillbaka skulden när du som långivare begär det.

Och det ni kommer överens om är också det som gäller, enligt reglerna i avtalslagen. Därför är det viktigt att du gör klart för personen som mottar pengarna att det är ett lån det handlar om och inte en gåva.

Tänk på det här innan du lånar ut pengar till en privatperson

Som vi nämnde tidigare bör du inte låna ut pengar till någon utan att först fundera igenom förutsättningarna och om det finns några risker med lånet, framför allt om det gäller ett större belopp. Så länge du och låntagaren är helt på det klara med vad som gäller ska det inte vara några problem, men det kan ändå vara bra att ha vissa saker i åtanke innan du skriver på ett avtal. 

Innan du lånar ut pengar privat ska du ställa dig följande frågor

 • Hur mycket pengar handlar det om? Huruvida du ska låna ut pengar eller ej beror på vilka summor det rör sig om, och hur stor risk du är villig att ta. Gäller lånet tiotusentals kronor bör du noga tänka igenom riskerna, och bestämmer du dig för att låna ut pengarna är det viktigt att ni tar fram ett tydligt avtal på vad som gäller.
 • Riskerar lånet att påverka er relation? Det är tyvärr inte ovanligt att pengar och lån skapar problem i vänskaps- eller familjerelationer, och därför är det viktigt att du funderar på om det finns en risk för att det skulle hända dig och personen du eventuellt kommer låna ut pengar till. Låna bara ut till personer du litar helt på och se till att ni båda är helt på det klara med vad ni förväntar er av varandra
 • Kan ni upprätta ett låneavtal själva eller behöver ni en jurist? Om du ska låna ut pengar privat kan det kännas tryggt att i alla fall låta en jurist hjälpa er med låneavtalet. Framför allt om det gäller en större summa. Det minskar risken för problem mellan dig och låntagaren.

Ska låneavtalet vara skriftligt eller muntligt?

Lån mellan privatpersoner kan ske både genom skriftligt och muntligt avtal. Dock är ett skriftligt avtal alltid att föredra, eftersom det blir lättare att reda ut eventuella frågor och konflikter. Ett skriftligt låneavtal kallas även skuldebrev, och det kan ni antingen utforma själva eller med hjälp av en jurist. Som vi nämnde här ovanför kan det senare framför allt vara ett klokt val om det är en större summa pengar du ska låna ut.

Här nedanför berättar vi vilken information ett låneavtal bör innehålla.

I ett låneavtal ska följande uppgifter finnas med

 • Både ditt och låntagarens namn och eventuellt även era personnummer
 • Era underskrifter
 • Lånebeloppet
 • Hur och när avbetalningen ska ske
 • Eventuell ränta och i så fall även förfallodatumet
 • Om och i så fall när villkoren kan omförhandlas
 • Ort och datum

Kan man låna ut pengar privat med ränta?

Ja, man kan låna ut pengar privat och ta ut ränta. Då är det viktigt att villkoren gällande räntan finns med i skuldebrevet och att båda parter är helt överens om vad som gäller.

Tänk också på att du måste betala skatt på de ränteintäkter du får. När du deklarerar ska du ta med ränteintäkterna från lånet som inkomst av kapital.

Skatteavdraget gäller för lån mellan privatpersoner

När man lånar pengar av en privatperson kan man dra av räntekostnaden på skatten, precis som när man lånar pengar av en bank. Den som lånar pengar skriver då in namn, adress och personnummer på den som har lånat ut pengarna i deklarationen. Ränteutgiften dras av i inkomstslaget kapital.

Man kan dra av 30 procent av räntekostnaderna upp till 100 000 kronor och 21 procent av räntekostnaderna på det som överstiger 100 000 kronor.

Kan ett aktiebolag låna ut pengar till en privatperson?

Det kan gå bra, men det finns vissa bestämmelser när det gäller just lån mellan företag och privatpersoner som man måste veta om. Ett aktiebolag får till exempel inte låna ut pengar till personer som ingår i den så kallade ”förbjudna kretsen”.

I den förbjudna kretsen ingår följande personer

 • Aktiebolagets styrelse
 • Aktiebolagets vd
 • Aktiebolagets aktieägare
 • Närstående till personer i den förbjudna kretsen
 • Juridiska personer med bestämmande inflytande i aktiebolaget

Enskilda firmor kan däremot vanligtvis låna ut pengar till privatpersoner utan problem, även om personen i fråga äger företaget. Andra bolagsformer får i regel också låna ut pengar till anställda, förutsatt att personen inte har en beslutsfattande roll i bolaget.

P2P-lån: låna ut pengar privat med bättre ränta och avkastning

Peer to peer-lan, kanske mer känt som P2P-lån, innebär att en privatperson lånar ut pengar till en annan privatperson via en förmedlingstjänst. Ett P2P-lån ger bättre ränta och avkastning än att sätta in pengarna på banken.

P2P-lån är en relativt säker form av utlåning. Du sprider nämligen risken genom att investera i flera olika lån, och även om en eller två privatpersoner inte sköter avbetalningen kommer ändå de flesta av låntagarna att göra det. Du kommer alltså inte förlora alla dina investeringar, utan kan till och med fortfarande gå med vinst.