Låna mellan företag

Att låna pengar mellan företag är ett alternativ till att vända sig till banker och långivare. Men det finns en del begränsningar för sådana lån. I vissa fall bryter det mot lagen att låna pengar mellan företag. Ta därför reda på vad som gäller i ditt fall innan du lånar ut eller tar emot pengar.

Får företag låna ut pengar till andra företag?

I vissa fall får företag låna ut pengar till andra företag. Men det finns också andra fall då det är strikt förbjudet att göra det.

Vad som gäller beror på vilken bolagsform ditt företag har. För enskilda firmor är det i regel inga problem att företag lånar eller lånar ut pengar, eftersom gränsen mellan ägarens och företagets ekonomi är flytande.

För aktiebolag är det betydligt hårdare regler. Där hänger det på vem som lånar ut pengar och vad det företaget har för relation till den som tar emot pengarna. Även syftet med lånet avgör om det är tillåtet eller inte.

Lån mellan företag ska ha kommersiella villkor

Som huvudregel är det tillåtet att låna mellan företag så länge lånet har så kallade kommersiella villkor. Det innebär att lånet ska ha en marknadsmässig ränta och en tydlig plan för avbetalning.

Man kan alltså säga att det företag som lånar pengarna inte ska få några fördelar mot resten av marknaden av att låna från ett annat företag.

Exempel på tillåtna lån

  • Mellan utomstående aktiebolag. Gäller lånet aktiebolag ska företagen vara helt utomstående från varandra. Finns det kopplingar mellan dem, exempelvis om de delar ägare, får aktiebolagen inte låna pengar mellan varandra.
  • Mellan ägare och enskild firma. Den som äger en enskild firma omfattas inte av låneförbuden. De kan därför låna ut pengar från företaget till sig själv, och vice versa.
  • Lån från företag till anställd. Företag får låna ut pengar till anställda eller personer som äger högst 1 procent av företagets aktier. Det gäller så länge personen inte har någon ledande position i företaget, till exempel som styrelsemedlem.

Vissa lån mellan aktiebolag är förbjudna

För aktiebolag finns det vissa situationer där det är förbjudet att låna med andra företag. Aktiebolag har en så kallad förbjuden krets som bolaget inte får låna ut pengar till.

I den förbjudna kretsen ingår aktiebolagets styrelsemedlemmar, ägare, vd och aktieägare, liksom deras anhöriga. Förbudet gäller också andra företag där personer inom den förbjudna kretsen har inflytande.

Med andra ord får alltså inte samma personer ha inflytande i båda företagen som lånet sker emellan.

Förbjudna former av lån

  • Mellan aktiebolag där samma personer har inflytande
  • Till aktiebolagets ledning, ägare eller deras närstående

Anledningen till förbuden är delvis för att skydda aktiebolagets kapital. Aktiebolags ekonomi ska vara skild från ägarnas privata ekonomi, så förbuden infördes för att företagets tillgångar inte ska kunna lånas ut till ägaren som privatperson.

En annan anledning är att företagets pengar är oskattade, och därmed inte ska användas till privata köp.

Straffet för att bryta mot låneförbudet är böter, och även fängelse i vissa fall. Den som lånat pengarna får också betala extra i skatt.

Det finns undantag från låneförbudet

Det finns dock vissa undantag för de här förbuden. Under vissa omständigheter kan aktiebolag låna mellan varandra trots att det ser ut som i fallen ovan. Företag med koppling till stat, kommun eller region är också undantagna från låneförbudet.

Du gör säkrast i att alltid kolla med en ekonom eller revisor innan du går igenom med ett lån mellan företag. I många fall är det nämligen en bedömningsfråga som bör avgöras av en expert.

Undantag där lån mellan företag är okej

  • Kommersiella lån. Om ett lån mellan aktiebolag syftar till att förbättra det lånande företagets rörelsekapital kan det vara tillåtet. Lånets syfte ska vara rent affärsmässigt och pengarna får inte användas privat.
  • Koncernlån. Moderbolag och dotterbolag inom samma koncern får låna pengar mellan varandra. Men då är det viktigt att företaget som lånar pengarna har förmåga att betala tillbaka skulden i tid. Annars kan lånet betraktas som förtäckt utdelning i stället.
  • Småaktieägarlån. En aktieägare som äger mindre än 1 procent av företagets aktier och inte har något övrigt inflytande i aktiebolaget omfattas inte av låneförbudet.
  • Kommunlån. Låneförbudet gäller inte kommuner, regioner och kommunalförbund. De får därför låna från kommunägda aktiebolag i syfte att balansera sin ekonomi.
  • Lån via Riksgälden. Statliga bolag och liknande kan låna pengar från Riksgälden och omfattas då inte av förbuden.

Vilken ränta är det på lån mellan företag?

Lån mellan företag ska följa kommersiella villkor, det vill säga likvärdiga villkor som övriga lånemarknaden. Därför ska räntan på lånet vara marknadsmässig. Räntan hamnar alltså kring samma nivå som om företaget hade lånat pengarna hos en bank.

Att låna från ett annat företag är alltså ingen garanti för att räntan blir lägre än om du tar ett klassiskt företagslån hos en långivare.

För det företag som lånar ut pengar kan en marknadsmässig ränta däremot vara högre än på ett sparkonto. Att låna ut pengar är alltså ett alternativ till sparande som kan ge företaget högre avkastning.

När kan det vara bra att låna mellan företag?

För dig som vill låna kan det vara lättare att få lån hos ett annat företag än hos en klassisk långivare. Traditionella företagslån har ofta höga krav, och framför allt nya företag kan ha svårt att få ett lån den vanliga vägen.

Då kan du testa att vända dig till ett annat företag i stället och se om de kan bevilja dig ett lån. Företaget du vill låna av kan förstås också ställa vissa krav på dig. Men troligen är kraven lägre än hos banker och låneinstitut.

Som alltid bör du bara låna om du har en tydlig plan för hur du ska använda pengarna, öka intäkterna och sedan betala tillbaka lånet i rätt tid. Exempelvis kanske du vill investera i något för att utveckla din verksamhet, eller förbättra din betalningsförmåga på kort sikt.

Tips! Har du svårt att få företagslån kan du ha bättre chanser om du lånar från ett annat företag.

För det långivande företagets del är utlåningen ett bra alternativ till att placera pengar på ett sparkonto. Ett lån kan ge högre ränta än ett sparkonto kan göra. Det kan också vara en möjlighet att stötta ett annat företag att starta upp eller växa.

Vanliga frågor om lån mellan företag

Får aktiebolag med samma ägare låna pengar mellan varandra?

Nej, aktiebolag med samma ägare får inte låna mellan varandra. Det är en av de situationer där det är strikt förbjudet med lån mellan företag.

Kan jag som äger ett företag låna ut pengar till mig själv?

Äger du en enskild firma går det bra att låna ut pengar till dig själv. Har du aktiebolag får du däremot inte låna ut pengar från företaget till dig själv.

Har lån mellan företag bättre ränta?

Räntan på lån mellan företag ska vara marknadsmässig, och alltså ligga på samma nivå som vanliga företagslån. Så nej, det är inte säkert att räntan blir bättre om lånet sker mellan två företag.

Kan man flytta lån mellan företag?

Att flytta lån mellan företag innebär i praktiken samma sak som att låna mellan företag. Så där gäller samma regler och förbud som när företag lånar pengar av varandra.