Vad är kontantinsats?

Kontantinsatsen är andelen av ett bostadsköp som inte får finansieras av ett bolån. I Sverige får bankerna inte bevilja bolån som täcker hela bostadens marknadsvärde. Istället måste kontantinsatsen finansieras med sparade medel eller ett kontantinsatslån. Reglerna om kontantinsats infördes 2010 och innebär att 15 % av bostadens värde måste betalas kontant.

Kontantinsatsen är minst 15 % av bostadens värde

Finansinspektionen beslutade år 2010 om ett bolånetak. Bolånetaket innebär att nya bolån inte får utgöra mer än 85 % av bostadens värde. Det beslutet innebär att resterande 15 % av bostadens kostnad måste finansieras på annat sätt än via bolån. Det är de här resterande 15 % som kallas för en kontantinsats.

Tänk på! Innan du ansöker om bolån kan det vara bra att fundera över hur du ska finansiera kontantinsatsen. De flesta bankerna vill se hur du planerar att göra detta innan de beviljar ett bolån.

Anledningen till att det kallas just kontantinsats är att Finansinspektionen med hjälp av reglerna ville att 15 % av bostadskostnaden skulle finansieras med sparade pengar, alltså kontant.

Du kan inte finansiera en kontantinsats med bolån

Kravet på kontantinsats innebär helt enkelt att det inte längre går att ansöka om ett bolån som täcker hela kostnaden för ditt bostadsköp. Beslutet om kontantinsats gör att det ställs högre krav på dig som fastighetsköpare än om det inte funnits någon kontantinsats. För dig som vill köpa en bostad och finansiera med ett bolån innebär kravet på kontantinsats att du själv måste finansiera 15 % av bostadspriset på något annat sätt än via bolån.

Det går att ta privatlån för kontantinsats

En vanlig kritik som framförs mot kravet på kontantinsats är att kravet gjort det betydligt svårare för framför allt unga och förstagångsköpare att köpa en bostad. För dessa grupper kan det vara svårt och ta lång tid att spara ihop till en kontantinsats.

Det går att kringgå kravet på kontantinsats genom att låna till kontantinsatsen för att finansiera kontantinsatsen, vilket inte är helt ovanligt med dagens bostadsmarknad. Värt att notera är att ett kontantinsatslån är ett lån som tas utan säkerhet och därför i regel har en högre ränta än ett bolån som ju har bostaden som säkerhet.