Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen är den lagstiftning som reglerar kreditgivning mellan företag och konsument. Den är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att den sätter minimikrav på kreditgivarnas villkor. För båda parter anges vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Mest förmånlig kan lagen sägas vara för konsumenten då du skyddas mot oseriösa företag. Lagen innefattar all form av kreditgivning.

Konsumentkreditlagen reglerar kreditgivning

I konsumentkreditlagen finns det regler för samtliga aspekter av kreditgivningen. Kortfattat kan lagen sägas innehålla:

  • Marknadsföring.Vilket reglerar hur kreditgivare får marknadsföra sig mot konsumenter.
  • Uppgifter som måste tillhandahållas.Vilka uppgifter kredittagaren måste få ta del av innan ett avtal kan ingås.
  • Kreditupplysning.Att kreditgivaren måste testa kredittagarens betalningsförmåga.
  • Dokumentation.Vilka uppgifter som måste dokumenteras i samband med lånet.
  • Räntor och avgifter. Vilka räntor som får tas och vilka övriga avgifter som är berättigade.
  • Ångerrätt.Vilken möjlighet en konsument har att ändra sig.

Lagen är tvingande till konsumentens fördel

Konsumentkreditlagen är indispositiv, en juridisk term för tvingande. Det innebär att företag inte kan förhandla om sämre villkoren än det som står angivet i lagen. Skulle du därför ha undertecknat ett avtal som bryter mot lagstiftningen kan din motpart inte göra dessa villkor gällande.

Tänk på! Villkoren som står i konsumentkreditlagen kan inte avtalas bort av kreditgivaren. I så fall kan avtalet anses ogiltigt och långivaren är förmodligen ingen seriös aktör.

Det här är en stor säkerhet för konsumenten som annars skulle vara helt utelämnad till företagens avtal. Om du är fundersam över vad som får och inte får avtalas om är det allra bästa om du kan läsa lagtexten, annars kan du fråga någon mer juridiskt insatt eller nöja dig med denna sammanfattning.

Långivare har alltid kreditprövningsskyldighet

De kanske absolut viktigaste punkterna i lagen är rätten till information samt kreditprövningsskyldighet. Det innebär att företaget måste presentera information som ska ligga till grund för att konsumenten ska kunna göra ett bra och informerat val. Det här innefattas även i marknadsföring, där kreditgivaren måste presentera sakligt grundad information till konsumenten.

Att kreditgivare måste ta kreditupplysningar är en åtgärd som ska förhindra att den som redan har för mycket skulder inte ska kunna låna mer. Det här kan sägas skydda både konsumenten och kreditgivaren.