Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är den totala kostnaden för ett lån under en viss tid. I kapitalkostnaden ingår alla avgifter för ett lån som ränta, uppläggningsavgifter, aviavgifter, med mera. Själva lånebeloppet ingår inte i kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden skrivs in i låneavtalet av borgenären. Kapitalkostnaden benämns i kronor.

Kapitalkostnaden kan skilja sig extremt mycket för olika lån. På bostadslån och privatlån är den största kapitalkostnaden räntekostnaderna. Mindre lån med små belopp har ofta högre uppläggningsavgifter och där utgör uppläggningsavgiften den största delen av kapitalkostnaden.

Tips! Ett lån med lägre uppläggningsavgifter och högre räntekostnader är att föredra eftersom man kan få ränteavdrag i skattedeklarationen.

Varför ska kapitalkostnaderna granskas?

Kapitalkostnaden för ett lån är den viktigaste kostnaden att titta på när man tecknar ett lån. Kapitalkostnaden för bostadslån och privatlån är oftast ganska liten eftersom räntekostnaden utgör den större delen. 

Snabblån som du kan ansöka om via sms eller över internet har ofta högre kringkostnader än räntekostnader. Kringkostnaderna består oftast av uppläggningsavgifter och aviavgifter. 

Olika låneinstitut har olika höga uppläggningsavgifter, aviavgifter och räntekostnader. Om du köper en vara på kredit erbjuder en del aktörer räntefria avbetalningar medan andra kan ha effektiv ränta, vilket gör att lånet kan bli mycket dyrt att återbetala. 

Jämför alltid kapitalkostnaderna. Kapitalkostnaderna ger dig en tydlig bild av den totala kostnaden som lånet kommer att kosta dig. Det är inte säkert att ett lån med låg effektiv ränta blir billigare i längden än ett lån med lite högre effektiv ränta. 

Vad är skillnaden mellan effektiv ränta och kapitalkostnad?

Den största skillnaden är att kapitalkostnaden benämns i kronor medan effektiv ränta benämns i procent. Båda redogör för den totala kostnaden för ett lån. Kapitalkostnaden ger en tydlig bild av lånets totala kostnad.

Varför kan två lån med samma kapitalkostnad ha olika fördelar?

Kapitalkostnaderna för två lån med samma lånebelopp kan vara olika fördelaktiga när det kommer till ränteavdrag. Ränteavdraget är ett avdrag du gör i deklarationen för de räntekostnader du har betalat på ditt lån. Med ränteavdraget får du tillbaka 30 procent av räntekostnaderna. Även om de båda lånen har samma kapitalkostnad kan lånen vara olika fördelaktiga beroende på om ena lånet har uppläggningsavgifter eller andra kostnader, eftersom du bara få göra avdrag på räntekostnaden. 

Exempel:

Lån 1 har en kapitalkostnad på 5 000 kronor. Hela summan är räntekostnader och det finns inga andra kostnader kopplade till kapitalkostnaden. I deklarationen kan du göra ett ränteavdrag som ger tillbaka 30 procent av räntekostnaderna, vilket ger ett avdrag på 1 500 kronor.

Lån 2 har en kapitalkostnad på 5 000 kronor. 4 000 kronor är räntekostnader och 1 000 kronor är uppläggningsavgifter och aviavgifter. I deklarationen kan du göra ett ränteavdrag som ger tillbaka 30 procent av räntekostnaderna som i det här fallet är 4 000 kronor, vilket ger ett avdrag på 1 200 kronor.