KALP

KALP står för ”kvar att leva på”, och är en kalkyl som banker och långivare använder för att försäkra sig om att du har tillräckligt god återbetalningsförmåga för att kunna hantera ett bolån och inte överbelånar dig. Det är bland annat KALP-kalkylen som avgör hur stort lån du kan få – ju högre värde kalkylen visar, desto större är dina chanser att få lånet beviljat. På den här sidan berättar vi mer om vilka uppgifter som behövs för att göra en KALP-kalkyl, vad kalkylränta är och vilka kostnader som räknas som levnadskostnader.

Vad är kalkylränta?

Förutom KALP räknar banken även med en viss kalkylränta, som vanligtvis ligger på mellan 6 och 8 procent. Kalkylräntan anger vilken boränta din ekonomi klarar av vid eventuella ränteuppgångar. I praktiken betyder det att din KALP-kalkyl även ska hålla för räntekostnader som motsvarar kalkylräntan för att din bolåneansökan ska bli beviljad.

Vad ingår i en KALP-kalkyl?

När man gör en KALP-kalkyl utgår man från vissa inkomst- och kostnadsuppgifter. Vi listar dem här nedanför.

För att göra en KALP-kalkyl behövs följande uppgifter

 • Värdet på bostaden
 • Bolånets storlek
 • Hushållets totala bruttoinkomst
 • Hushållets storlek
 • Driftkostnader
 • Levnadskostnader

Vilka kostnader räknas som levnadskostnader?

Levnadskostnader beräknas utifrån ett schablonbelopp som Konsumentverket har satt.

Tips! På Konsumentverkets sida Beräknade hushållskostnader hittar du mer information om vad som ingår i levnadskostnader och hur de har beräknat kostnaderna i ett hushåll.

En ensamstående person har enligt Finansinspektionen cirka 9 000 kronor i levnadskostnader, men exakt vad som ingår i beräkningen kan variera något mellan olika banker och långivare. Det kan även finnas vissa variationer gällande själva beloppet. Vanligtvis ligger det dock någonstans mellan 6 000 och 10 000 kronor.

En schablonberäkning görs för följande levnadskostnader

 • Mat
 • Hygienartiklar och förbrukningsvaror
 • Försäkringar
 • Fritidsaktiviteter
 • Kläder och skor
 • Bredband, mobiltelefoni och media

Hur beräknas KALP?

Banken räknar på hushållets totala inkomster minus bolånekostnaderna, eventuella övriga lånekostnader, levnadskostnader och driftkostnader. De tittar även på hur många personer som hushållet består av (om det är flera än en, det vill säga). Finns det barn i hushållet beräknar man kostnaden för barnen utifrån deras ålder. Levnadskostnaderna beräknas som sagt utifrån Konsumentverkets schablonkostnad för ett hushåll.

Vad händer om min KALP-kalkyl visar ett lågt värde?

Om det visar sig att du har för lite kvar att leva på efter att alla utgifter är betalda (det vill säga att kalkylen visar ett lågt värde) och banken anser att din återbetalningsförmåga inte är tillräckligt god kan de neka dig ett bolån. Risken för att de inte kommer få tillbaka sina pengar är helt enkelt för stor.

Men banken har inte bara sig själv i åtanke. Det är även deras ansvar att se till att du inte överbelånar dig och försätter dig i en svår ekonomisk situation.

Finns det någon lägsta nivå för KALP?

Det är inte alla banker som anger exakt hur mycket pengar som bör finnas kvar, men alla kräver däremot ett positivt värde (att du har pengar kvar över huvud taget). Vi rekommenderar att du kontaktar din bank och hör om de har någon specifik lägstanivå för KALP, om kravet kan variera beroende på hushållets sammansättning och i så fall hur.

Så gör du en egen KALP-kalkyl

Det är banken som gör en KALP-beräkning när du ansöker om bolån, men det kan ändå vara bra att själv hålla koll på hur mycket du har kvar att leva på. Använd penna och papper eller allra helst Excel på datorn och skriv in de kostnader vi har nämnt och din nettolön för att se hur det ligger till.