Inteckning

Inteckning innebär att du står som ägare av en fastighet i Lantmäteriets fastighetsinskrivning. För att du ska kunna pantsätta din fastighet och få ett bolån behöver du först ansöka om en inteckning i fastigheten. Antingen söker du om en inteckning personligen hos Lantmäteriet eller så låter du banken du ansökt om bolån hos sköta din ansökan om inteckning.

Den som har lagfart kan ansöka om inteckning

Den fastighetsägare som senast sökt lagfart för fastigheten är den som kan ansöka om inteckning. Det går att ansöka om lagfart och inteckning samtidigt. Du som ny fastighetsägare bör söka om lagfart så snart som möjligt efter att fastigheten överlåts åt dig så att den gamla ägaren inte ansöker om inteckning innan du sökt om lagfart.

Om ansökan inte är tillräcklig kan du få vilandebevis

I vissa fall kan det vara så att din ansökan inte är tillräcklig eller ogrundad, men inte heller så pass uppenbart att den avslås. Istället ges då en vilande lagfart vilket innebär att du får möjlighet att rätta till felet. I detta läge är köpet fortfarande giltigt men du kan behöva en fullständig lagfart för att kunna bevisa att du är ägare.

Syftet med detta är att skydda den som gett bolån så att inte fel person får ut inteckningen.

Pantbrev och inteckning

Pantbrevet är ett dokument som bevisar att du gjort en inteckning i en fastighet. Eftersom du inte kan lämna in din fastighet som pant till banken får du istället lämna in ett pantbrev på fastigheten som säkerhet. Ett pantbrev är utfärdat på ett visst belopp som motsvarar antingen hela eller en del av fastighetens värde. Om du som låntagare inte kan betala tillbaka ditt bolån hos banken och du tvingas sälja din fastighet är det den som har pantbrevet som i första hand kommer att få pengarna från försäljningen.

Inteckningen innehåller information om fastigheten

Genom de uppgifter som finns om lagfart, pantbrev och inteckningar kan du få uppgifter om dina egna fastigheter. Det kan exempelvis vara uppgifter om:

  • Rättigheter
  • Intecknignar
  • Arrenden
  • Intresseanmälningar
  • Lagfartsuppgifter

Det går även att få information om andra fastigheter. Det kan vara bra om du är intresserad av att köpa en viss bostad och därför vill säkerställa vem som faktiskt äger den.