Inkasso

Inkassoåtgärder är krav om att få en skuld betald, och inkassoföretag driver in skulden eller skulderna för en borgenärs räkning från en gäldenär. På den här sidan ska vi berätta mer vad som menas med inkasso, borgenär och gäldenär och vad som skiljer inkasso från Kronofogden.

Vad är ett inkassokrav?

Ett inkassokrav är en slags påminnelse, men med högre påminnelseavgift. Det är ett krav på en betalning som har uteblivit och innebär även hot om indrivning. Hot om indrivning betyder att inkassoföretaget tvingar dig att betala, och om du inte gör det skickas ärendet vidare till Kronofogden. Det kan i sin tur leda till att du får en betalningsanmärkning. 

Vad är borgenär och gäldenär?

En person som har ett krav mot någon annan kallas borgenär, och en person som är skyldig någon annan pengar kallas gäldenär. När ett inkasso vidtar inkassoåtgärder riktar de alltså påtryckningar mot gäldenären för borgenärens räkning.

Som borgenär kan du ta hjälp av ett inkassoföretag för att få gäldenären att betala vad hen är skyldig dig, men du kan även välja att själv driva in skulden.

Vad är skillnaden mellan inkasso och Kronofogden?

Många blandar ihop inkasso med Kronofogden, men det är inte samma sak. Kronofogden skickar inga inkassokrav, utan inkassokraven skickas vidare till Kronofogden om de inte betalas. Om kravet hamnar hos Kronofogden och du fortfarande inte betalar undersöker Kronofogden vilka tillgångar du har och gör sedan en utmätning.

En utmätning innebär att Kronofogden fattar beslut om att din lön eller något du äger, till exempel en bil eller båt, ska användas till att betala din skuld.

Vad är skillnaden mellan en betalningspåminnelse och ett inkassokrav?

En betalningspåminnelse är en påminnelse som du får om du inte har betalat din faktura innan sista betalningsdatum. Ett inkassokrav är ett krav från ett inkassoföretag som du får på grund av utebliven betalning. 

När ett företag skickar en betalningspåminnelse kan det tillkomma en påminnelseavgift. På betalningspåminnelsen står det också ett nytt sista betalningsdatum. Var noga med att betala betalningspåminnelsen eller inkassokravet innan sista betalningsdatum för att slippa ytterligare avgifter.

Får företag skicka inkassokrav utan att de har skickat någon betalningspåminnelse?

Ja, företagen väljer själva om de vill skicka ut en betalningspåminnelse eller om de vill överlämna indrivningen till ett inkassoföretag. Det tillhör dock god sed att skicka en betalningspåminnelse, men enligt lag behöver företaget inte göra det.

Vad ska jag göra om jag har fått ett inkassokrav?

Kontrollera fakturan och att kravet från inkassoföretaget är rätt. Om inkassokravet är felaktigt måste du bestrida inkassokravet innan sista betalningsdatum. Är inkassokravet rätt är det viktigt att betala skulden innan sista betalningsdatum.

Om du inte betalar in skulden i tid riskerar du att få betala ytterligare kostnader, eller att kravet går vidare till Kronofogden. Om du är sen med din betalning är det viktigt att du kontaktar företaget och meddelar dem att betalningen är på väg. Du vill ju slippa ännu fler merkostnader eller att det skickas vidare till Kronofogden.

Hur bestrider jag inkassokravet?

När du bestrider inkassokravet kontaktar du företaget som du har en skuld till och specificerar vad som är fel. Var tydlig i din specifikation om vad som är fel i inkassokravet. Ta alltid en kopia på det du bestrider. 

Vad innebär en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag, exempelvis UC, om att du inte har skött en tidigare betalning och att ditt ärende har gått till Kronofogden. En betalningsanmärkning är registrerad på dig i tre år, och kan påverka dina möjligheter att beviljas lån och krediter.

Det finns förvisso flera långivare som accepterar betalningsanmärkningar så länge du kan visa upp en ordnad ekonomi i övrigt, men du får vara beredd på att räntan blir högre än om du hade varit utan anmärkningar.