Hypotekslån

Ett hypotekslån är ett lån som kräver en verklig säkerhet. Bolån är den vanligaste formen av hypotekslån, och då är det bostaden som utgör säkerheten för lånet. Men du kan även ta ett hypotekslån för att till exempel köpa bil eller båt. På den här sidan ska vi berätta mer om hur hypotekslån fungerar och vilka för- och nackdelar som finns med den här typen av lån.

Så fungerar hypotekslån

Hypotekslån används som sagt oftast i samband med bostadsköp, men är även ett alternativ för dig som behöver låna pengar för att köpa bil eller båt. Eftersom du lämnar något i pant för lånet ger du långivaren en garanti för att de kommer få sina pengar tillbaka, även om du skulle få problem med att betala av skulden inom den tid ni har kommit överens om. Och det resulterar ofta i en lägre ränta och bättre villkor för dig.

Till skillnad från ett pantlån, där du lämnar ifrån dig säkerheten för att få låna pengar, får du med ett hypotekslån behålla säkerheten under hela avtalstiden. 

Fördelar och nackdelar med hypotekslån

Det finns helt klart stora fördelar med att ta ett hypotekslån, men även vissa nackdelar som kan vara bra att känna till. Vi berättar mer här nedanför.

Fördelen med hypotekslån

Den största fördelen med hypotekslån är de låga räntorna och förmånliga villkoren. När du lånar med säkerhet kan banken vara trygg med att de kommer få tillbaka sina pengar, och ju tryggare banken är, desto lägre ränta har du möjlighet att få.

Nackdelen med hypotekslån

En nackdel med hypotekslån är ju att banken kommer att ta säkerheten, till exempel din bostad, bil eller båt, om du av någon anledning skulle få problem med att betala tillbaka pengarna inom den avtalade tiden.

Vid en utmätning kan Kronofogden även kräva att du säljer bostaden och andra ägodelar. Skulle det leda till en tvångsförsäljning via exekutiv auktion kommer din bostad säljas till underpris, vilket innebär att du får mindre pengar att betala dina skulder med.

Går det att binda räntan på ett hypotekslån?

Ja, det går att binda räntan på ett hypotekslån. Banken erbjuder möjligheten att binda lånet mot fasta räntor som har olika lång löptid. Att binda lånet innebär att du är garanterad samma ränta under hela löptiden oavsett aktuell ränta.

Är rörlig eller fast ränta bäst för hypotekslån?

Rörlig ränta har alltid en bindningstid på tre månader. Det finns inga kortare löptider. Rörlig ränta ger en större frihet än bunden ränta eftersom den endast har tre månaders bindningstid.

Med rörlig ränta har du möjlighet att förändra ditt lån, göra större amorteringar eller byta långivare. Du kan när som helst välja att binda räntan. Räntan varierar och kan förändras efter varje tremånadersperiod.

Bunden ränta är oftast dyrare än rörlig ränta. Med bunden ränta vet du hur stor din räntekostnad är varje månad och det är lättare att planera din ekonomi. Om du har bunden ränta och ska sälja din bostad innan tiden på dina lån har löpt ut kan du bli skyldig att betala ränteskillnadsersättning.

Tänk på! Bind inte räntan på längre tid än vad du planerar att behålla din bostad. Det kan bli dyrt när det är dags att lösa lånen.

Vad är hypotekspension?

Hypotekspension är ett speciellt lån för dig över 60 år där du frigör dina egna pengar från din bostad och sätter bostaden i säkerhet. Till skillnad från vanliga bolån slipper du amorteringar och löpande räntebetalningar.

Med hypotekspension väljer du själv när du ska betala tillbaka lånet. Räntan läggs på lånebeloppet och hela lånet betalas tillbaka när du säljer din bostad eller när du dör. Tanken med hypotekslån är att låntagaren får ta del av det övervärde som finns i bostaden och samtidigt bo kvar.

Om din make eller maka skulle gå bort får du behålla din hypotekspension under förutsättning att det är du som tar över ägandet av bostaden. Ingenting i villkoren ändras. 

Fördelar och nackdelar med hypotekspension

  • Fördelen med hypotekspension: Du kan få loss kapital till att unna dig själv något genom att sätta din bostad som säkerhet.
  • Nackdelen med hypotekspension: Lånen har högre ränta än vanliga bostadslån.