Handpenning

Handpenning är en avgift som betalas när du skriver på köpekontrakt för en bostad. Handpenningen är i regel 10 procent av köpeskillingen och betalas för att säljaren ska vara säker på att köparen inte drar sig ur. För att visa att du menar allvar med ett bostadsköp behöver du därför betala en handpenning direkt till säljaren. Är en mäklare inblandad är det oftast mäklaren du betalar handpenningen till.

Handpenningen kan finansieras med lån

Handpenningen betalas direkt vid kontraktsskrivningen, och det är få som har tillräckligt mycket kontanter för att finansiera handpenningen ur egen ficka. Det är därför vanligt att ta ett så kallat handpenningslån som går att få utbetalt snabbt.

Oavsett om du finansierar handpenningen med lån eller kontant dras den av från din kontantinsats. Eftersom kontantinsatsen är minst 15 procent kan du alltså räkna in handpenningen i detta belopp, fast den ska betalas tidigare än kontantinsatsen.

Betala inte handpenningen innan ditt bolån är godkänt

När du ska ta ett bolån börjar du alltid med att ansöka om lånelöfte, vilket är en slags preliminär låneansökan. När du har hittat den bostad du vill köpa görs lånelöftet om till en låneansökan som långivaren därefter går igenom.

Även om du tidigare har fått ett lånelöfte har långivaren i detta skede rätt att neka dig ett bolån. Av denna anledning bör du aldrig betala en kontantinsats eller skriva på ett avtal innan du har fått ditt bolån beviljat.

Att kontrollera innan du betalar handpenning:

  • bostadsrättsföreningens ekonomi
  • underhåll och reparation av bostaden
  • om det finns några fel i bostaden
  • villkor i kontraktet.

Så fort du har betalat in handpenningen visar du säljaren att du är seriös med köpet, och man brukar skriva köpeavtal samtidigt.

Handpenning och kontantinsats är inte samma sak

Många förväxlar begreppen handpenning och kontantinsats. Skillnaden mellan de olika begreppen är:

  • Handpenningen är oftast 10 procent och betalas direkt vid kontraktsskrivningen till säljaren. Handpenningen är en säkerhet för säljaren att du ämnar genomföra köpet.
  • Kontantinsatsen ligger i regel på 15 procent och är en säkerhet för banken som garanterar att banken inte blir av med pengar om din bostad skulle sjunka i värde.

Däremot går handpenningen att räkna in i kontantinsatsen. Först betalar du alltså handpenningen på 10 procent och därefter resterande insats på 5 procent (kontantinsats). Du behöver alltså sammanlagt finansiera 15 procent kontant (hela kontantinsatsen), varav 10 procent av dessa kan gå till att betala handpenningen.