Gäldenär

En gäldenär är en person eller ett företag som har en skuld till någon annan, till exempel banken eller en annan privatperson. Skulden, den så kallade gälden, behöver inte vara pengar utan kan även vara varor eller tjänster.

Olika typer av gäldenärer

Det finns tre typer av gäldenär: penninggäldenär, naturagäldenär och konkursgäldenär.

När skulden består av pengar är gäldenären en penninggäldenär. När skulden består av en tjänst är gäldenären en naturagäldenär. En naturagäldenär tar betalt för en tjänst i förskott.

En konkursgäldenär är en privatperson eller ett företag som har gått i konkurs. Oftast har en sådan gäldenär skulder till flera fordringsägare. När man går i konkurs får man inte bestämma över sina egna egendomar. I stället får en konkursförvaltare i uppdrag att förvalta tillgångarna.

Vad är skillnaden mellan gäldenär och borgenär?

Borgenären är gäldenärens motsats. En borgenär är den part som lånar ut pengar till gäldenären. Borgenären är långivaren och gäldenären är låntagaren.

Vilka skyldigheter har en gäldenär?

Gäldenären står i skuld till borgenären tills pengarna är återbetalda eller tills tjänsten är utförd. Gäldenären är skyldig att betala tillbaka skulden enligt vad som står i skuldebrevet.

Det kan finnas flera gäldenärer

Man kan ha flera gäldenärer för ett och samma lån. I det fallet finns det två olika typer av betalningsansvar som gäldenärerna kan ha: solidariskt betalningsansvar och delat betalningsansvar.

Solidariskt betalningsansvar

Om inget annat avtalas är utgångspunkten att gäldenärerna har så kallat solidariskt betalningsansvar. Det innebär att borgenären kan kräva återbetalningen från vem som helst av gäldenärerna.

Den som betalar skulden till borgenären har så kallad regressrätt mot de andra gäldenärerna. Det betyder att den personen kan kräva att övriga borgenärer betalar sin andel av skulden honom eller henne.

Delat betalningsansvar

Om gäldenärerna har delat betalningsansvar ska varje gäldenär endast betala sin andel av lånet. Det innebär att borgenären måste vända sig till varje enskild gäldenär för att hela lånet ska bli återbetalat.

Vad händer om gäldenären inte betalar?

Om gäldenären inte betalar sin skuld skickas det ut en betalningspåminnelse. Om gäldenären inte betalar betalningspåminnelsen skickas skulden vidare till ett inkassoföretag. Om skulden inte betalas till inkassoföretaget skickas den vidare till Kronofogden.

Kronofogden ställer ett betalningskrav och utifrån de uppgifter som har lämnats kan gäldenären få en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Det kan leda till att gäldenären inte blir beviljad bostadslån eller andra mindre krediter i framtiden.