Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är den ränta som företag kan kräva i ersättning om du inte betalar din faktura i tid. Dröjsmålsränta kan tidigast begäras 30 dagar efter att fakturan skickades ut. Dröjsmålsräntan är reglerad i räntelagen. Företaget som utfärdade fakturan måste ange på fakturan att de kommer att ta ut en dröjsmålsränta.

Dröjsmålsränta kan tillkomma om du inte betalar i tid

Dröjsmålsränta kan endast tillkomma när en skuld har förfallit. Det är alltså en extra avgift som utgår om du inte betalat skulden i tid, till exempel vid återbetalning på ett lån. Om ett företag tar ut dröjsmålsränta ska det stå på fakturan eller i avtalet. Som konsument är du dock skyddad mot de avtal som tar ut en oskäligt hög ränta, en så kallad ockerränta eller liknande.

Dröjsmålsräntan bestäms enligt paragraf 6 i räntelagen

Enligt paragraf 6 i räntelagen har långivaren rätt att ta ut dröjsmålsränta om det står angivet i avtalet. I första hand är det alltså det som du och långivaren har bestämt som avgör vad din dröjsmålsränta är. Om det inte står något om dröjsmålsränta i ert avtal bestäms den enligt räntelagen paragraf 6.

Paragraf 6 i räntelagen innebär att långivaren har rätt att ta ut en maximal dröjsmålsränta som är 8 procentenheter över referensräntan. Om referensräntan är 0 procent får långivaren ta ut en dröjsmålsränta som är maximalt 8 procent. Om referensräntan är 2 procent har långivaren rätt att ta ut en dröjsmålsränta som är maximalt 10 procent.

Måste jag betala dröjsmålsränta även om jag inte har fått någon påminnelse?

Företaget har rätt att ta ut dröjsmålsränta efter 30 dagar om det står angivet på fakturan eller i avtalet. Företaget har inte några skyldigheter att skicka ut påminnelser. Dessutom har företaget rätt att ta ut dröjsmålsränta på påminnelsen även om det inte står något om dröjsmålsränta på fakturan.

Tänk på! Dröjsmålsräntan fungerar som ett incitament för att betala tillbaka det man är skyldig

Hur räknar jag ut dröjsmålsräntan enligt räntelagen paragraf 6?

Här är ett exempel på hur dröjsmålsräntan räknas ut.

Du köper en dator för 10 000 kr den 2 oktober men full betalning ska inte ske förrän den den sista i nästkommande månad i detta fall den 30 november. Enligt fakturan utgår en dröjsmålsränta efter förfallodagen som är den 30 november. Idag är referensräntan minus 0,5 procent. Dröjsmålsräntan är 8 procentenheter högre än referensräntan vilket betyder att dröjsmålsräntan i det här fallet blir – 0,5 plus 8 procentenheter och då blir dröjsmålsräntan 7,5 procent.

Du glömmer bort att betala fakturan och gör det 25 dagar efter sista betalningsdatum. Dröjsmålsräntans räntesats är angiven per år. I det här fallet var du 25 dagar sen med din inbetalning. Det betyder det att du ska betala 25/365 av 7,5 procent av 10 000 plus kostnaden för datorn som var 10 000 kronor.

0,075 * 10 000 = 750 kronor

750 * 25/365 = 51,37

Den totala kostnaden blir datorns pris som är 10 000 kronor plus dröjsmålsräntan som är 51,37 kronor, vilket blir 10 051, 37 kronor.

Med dröjsmålsränta kan en skuld snabbt växa

Om du betalar din skuld för sent kan du få betala dröjsmålsränta för den tid som passerat. Om det står på fakturan att företaget tar ut en dröjsmålsränta om du inte betalar i tid bör du prioritera den fakturan eftersom räntekostnaderna snabbt kan bli större än själva skulden.

Hitta bästa räntan på privatlån
Välj lånebelopp
0 kr
5 000 kr 600 000 kr