Denuntiation

Denuntiation är ett annat ord för underrättelse. Om en långivare överlåter en låntagares skuld till en annan långivare måste låntagaren få reda på detta, så att han eller hon vet vem skulden ska betalas till. Ett sådant meddelande kallas för denuntiation. 

Hur sker en denuntiation?

När en skuld har överlåtits till en annan långivare sker denuntiationen mycket snabbt för att låntagaren ska veta vem han/hon ska betala skulden till. Den nya långivaren kan inte kräva att låntagaren ska återkräva betalningen om han eller hon har betalat sin skuld till fel långivare. Därför ligger det i den nya långivarens intresse att informera låntagaren om till vem skulden ska betalas.

Denuntiationen måste ske så fort skulden har överlåtits. Det finns inga krav på att det måste ske skriftligt eller muntligt. Den generella rekommendationen är dock att denuntiationen sker skriftligt.

Gäller denuntiation bara pengar?

Denuntiation förknippas vanligtvis med lån och krediter men kan även handla om annan fordran, till exempel att återlämna en produkt.

Kan låntagaren motsätta sig överlåtelsen?

Nej, låntagaren kan inte motsätta sig överlåtelsen om den har skett enligt de lagar och regler som gäller för skuldebrevet. Däremot kan låntagaren överklaga denuntiationen om den nya långivaren försämrar lånevillkoren. En långivare får inte försämra lånevillkoren när den överlåter ett enkelt skuldebrev.

Gäller denuntiation alla skuldebrev?

Nej, denuntiation gäller inte alla skuldebrev. Denuntiation gäller inte vid innehavarskuldebrev. Innehavarskuldebrev betyder att den som har skuldebrevet på förfallodagen ska få skulden betald av låntagaren.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev, även kallat låneavtal, är ett dokument som du får skriva på när du tar ett privatlån. I skuldebrevet står det hur stor skulden är och hur den ska betalas tillbaka. 

Det finns två typer av skuldebrev: enkla skuldebrev och löpande skuldebrev.

Ett enkelt skuldebrev är ett dokument som skrivs mellan två privatpersoner. I skuldebrevet står det vem som har lånat pengarna och vem som har lånat ut pengarna. Ett enkelt skuldebrev överlåtes sällan till en tredje person.

Ett löpande skuldebrev skrivs när en person tar ett privatlån hos en bank. Löpande skuldebrev kan överlåtas till en annan person, till exempel en borgensman

Vad står det i ett skuldebrev?

I skuldebrevet finns följande uppgifter:

  • långivare och låntagare
  • lånebelopp
  • ränta
  • andra avgifter, till exempel uppläggningsavgifter och aviseringar 
  • löptid 
  • amorteringsplan
  • dröjsmålsvillkor
  • övriga villkor.