Borgensman

En borgensman är en person som tecknar borgen för någon annan. Borgensmannen förbinder sig att betala låntagarens skulder, räntor, amorteringar och eventuella andra kostnader om låntagaren själv inte kan göra det. Att bli borgensman kan vara ett bra sätt att hjälpa någon som inte kan ta lån på egen hand, men det är viktigt att tänka sig för innan man går i borgen för någon.

Öka dina chanser att få lån med borgensman

Om du har svårt att få ett lån godkänt själv kan du ta hjälp av en borgensman. Långivaren får då en extra säkerhet för lånet och det kan bli lättare att få lånet beviljat.

Borgensmannen är ofta en familjemedlem eller vän. Men egentligen kan vem som helst bli borgensman för dig, så länge långivaren godkänner personen.

Det är dock inte alla långivare som godkänner borgensmän som säkerhet. Ibland kan det krävas att personen är medsökande på lånet i stället.

Vad krävs för att man ska kunna bli borgensman?

Teoretiskt sett finns det inget krav på ett skriftligt avtal för att gå i borgen för någon. Ett muntligt avtal räcker. I praktiken kräver dock de flesta banker att borgensförbindelsen finns på papper. Oftast skriver man detta i själva skuldebrevet.

Vilka krav som ställs på borgensmannen varierar beroende på långivare. Normalt ställer långivaren samma krav på borgensmannen som på låntagaren.

Långivaren gör också en kreditprövning på både låntagaren och borgensmannen. Kreditprövningen görs för att kontrollera att låntagaren och borgensmannen tillsammans ska kunna betala tillbaka lånet.

Hur länge är man borgensman?

I de allra flesta fall är man borgensman tills skulden är återbetald. Det går inte att säga upp sitt borgensåtagande. Du slutar inte heller vara borgensman på lånet om låntagarens livssituation förändras, till exempel vid skilsmässa eller upplösning av bolag. Borgensåtagandet avslutas inte ens om låntagaren avlider.

Låntagaren kan dock byta ut borgensmannen, men då måste långivaren godkänna den nya borgensmannen. Först då blir den tidigare borgensmannen fri från betalningsansvar.

Att tänka på innan du går i borgen för någon

Eftersom man som borgensman binder upp sig ända tills skulden är betald är det viktigt att tänka efter noga innan man bestämmer sig för att gå i borgen för någon. Här nedanför går vi igenom några punkter du bör ha i åtanke innan du tar beslutet.

6 saker att ha i åtanke innan du blir borgensman

  • Ta reda på hur låntagarens ekonomi ser ut. Kolla till exempel upp om låntagaren har betalningsanmärkningar eller andra skulder. Ett tips är att ta en kreditupplysning på låntagaren för att få en översikt över hans eller hennes ekonomi.
  • Du kan bli tvungen att sälja din egendom. Långivaren kan kräva att du som borgensman betalar av hela skulden direkt. Det kan göra att du måste sälja dina tillgångar, till exempel din bostad.
  • Det är möjligt att begränsa borgen. I villkoren kan du begränsa borgensåtagandet till ett visst belopp. Det innebär att du inte behöver betala mer än det beloppet.
  • Be om uppdateringar från långivaren. Du kan be långivaren att hålla dig uppdaterad om hur låntagaren sköter skulden. Om låntagaren börjar missköta betalningarna vill du veta det så fort som möjligt.
  • Se till att bli informerad om förändrade lånevillkor. Om lånets villkor förändras ska du vara den första som får veta det och godkänna ändringen.
  • Du kan ta över lånet helt. Om det blir så att du måste börja betala på lånet bör du kolla om du kan ta över lånet. Då kan du nämligen dra av räntan i deklarationen.

Vad händer med borgensavtalet vid dödsfall?

Vad som händer vid dödsfall beror på om det är låntagaren eller borgensmannen som avlider.

Om låntagaren avlider

Om låntagaren avlider lämnas skulden över till dödsboet. Om dödsboets tillgångar inte räcker för att betala av skulden måste borgensmannen betala av skulden enligt villkoren för borgensåtagandet.

Om borgensmannen avlider

Om borgensmannen avlider är det dödsboet som får borgensansvaret. Ansvaret kvarstår tills lånet är avbetalat eller tills en ny säkerhet ställs för lånet, exempelvis en ny borgensman. Om låntagaren inte kan hitta en ny säkerhet som långivaren godkänner bör man avsätta medel för borgensåtagandet i borgensmannens dödsbo.

Det går att ha flera borgensmän

Man är inte begränsad till bara en borgensman för ett lån, utan det är möjligt att ha flera borgensmän. Om ett lån har flera borgensmän kan de antingen ha solidariskt eller delat ansvar.

Solidariskt ansvar innebär att alla borgensmän är lika ansvariga för lånet. I detta fall kan långivaren kräva att vem som helst av borgensmännen betalar hela skulden om låntagaren inte kan betala.

Delat ansvar innebär att varje borgensman bara är ansvarig för en del av lånet. Långivaren kan då inte kräva en borgensman på mer än hans eller hennes andel.

Vad är regressrätt?

Om en borgensman har behövt betala hela eller delar av ett lån har han eller hon så kallad regressrätt mot låntagaren. Det innebär att borgensmannen kan kräva tillbaka pengarna från låntagaren. 

Vad är skillnaden mellan borgensman och borgenär?

Det är viktigt att skilja på borgensman och borgenär. Borgenären är en person eller en bank som lånar ut pengar, medan borgensmannen är den personen som förbinder sig att betala gäldenärens skulder om den inte kan betala dessa själv.

Vad är skillnaden mellan borgensman och medsökande?

En borgensman blir betalningsskyldig för lånet först när låntagaren inte kan betala av lånet. Är man medsökande har man däremot samma ansvar som låntagaren under hela låneperioden.

Vad händer om borgensmannen inte kan betala?

Om du som borgensman inte kan betala av skulden kommer långivaren först att kontrollera om du har några tillgångar som går att sälja för att få pengar. Har du inte det kan du utnyttja regressrätten och kräva tillbaka de pengar du har betalat från låntagaren, alltså den du har gått i borgen för.

Får du inte några pengar från låntagaren kan du ansöka om något som kallas för ”verkställighet av fordran” hos Kronofogden. Det innebär att Kronofogden inte kan gå till dig och kräva pengar utan de måste gå direkt till låntagaren. På Kronofogdens hemsida kan du läsa mer om vad du kan göra om du har ett betalningskrav mot någon.