Borgenär

En borgenär lånar ut pengar till en låntagare, även kallad gäldenär. Vanligtvis är en borgenär en bank, ett kreditinstitut eller en långivare. Men en borgenär kan också vara en vanlig fysisk person. Borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld enligt vad som står skrivet i avtalet.

Borgenär och borgensman är inte samma sak

Begreppet borgenär blandas ofta ihop med borgensman. Men det är helt olika saker. En borgensman är en person som går in som en extra säkerhet när någon ska ta ett lån. Om låntagaren inte kan betala av lånet måste borgensmannen betala i stället.

Borgenären kan ibland kräva en borgensman

Om borgenären bedömer att låntagaren inte har tillräckligt bra ekonomiska förutsättningar för att betala tillbaka lånet kan den kräva en borgensman. Vissa långivare godkänner dock inte heller borgensman som säkerhet, utan vill i stället ha en medsökande.

Vad är skillnaden mellan borgenär och gäldenär?

Borgenär och gäldenär är egentligen motsatsen till varandra. En borgenär är någon som har lånat ut pengar till någon annan, och en gäldenär är någon som har lånat pengar av någon annan. Man kan alltså säga att en borgenär lånar ut pengar till en gäldenär.

Vem kan vara borgenär?

En borgenär kan vara en juridisk person, till exempel en bank eller ett företag. Men en borgenär kan också vara en vanlig privatperson. Så fort du lånar ut pengar till en annan person blir du tekniskt sett en borgenär.

Var noga med vem du lånar ut pengar till

Innan du lånar ut pengar till någon är det viktigt att du skapar dig en bild av hur personens ekonomi ser ut. Du vill inte hamna i en situation där personen du lånat ut pengar till inte kan betala tillbaka lånet.

Det kan kännas jobbigt att kräva insyn i låntagarens ekonomi, särskilt om det är en vän eller familjemedlem som vill låna pengar av dig. Men det är viktigt att din egen ekonomi inte påverkas negativt.

Hur länge är man borgenär?

En borgenär förblir en borgenär tills hela skulden är återbetalad eller tills den avskrivs.

Vad innebär brott mot borgenär?

Om en gäldenär missköter sin skyldighet mot borgenären på något sätt kan den göra sig skyldig till brott mot borgenär. För att göra sig skyldig till brott måste gäldenären handla på ett sätt som skadar borgenären.

Du kan läsa mer om vad som definieras som brott mot borgenär på Ekobrottsmyndighetens hemsida.