Borgen

Borgen är när en eller flera personer åtar sig betalningsansvar för en annan persons lån eller skulder om den personen inte själv skulle kunna betala tillbaka pengarna. På den här sidan ska vi gå igenom när en borgen kan behövas, vad du som borgensman ska tänka på, vilka risker ett borgensåtagande kan innebära och vilka olika former av borgen som finns.

Vad innebär det att gå i borgen?

Att gå i borgen för en annan person, till exempel en familjemedlem eller nära vän, innebär att du tar på dig betalningsansvaret om personen av någon anledning skulle få problem med att betala tillbaka ett lån eller en skuld. En borgen kan exempelvis behövas om låntagaren själv inte uppfyller kraven för att få lån, utan behöver ge långivaren en större säkerhet.

Tänk på! Många använder borgenär och borgensman synonymt, men det är inte samma sak. Borgenären är den som lånar ut pengar, till exempel en långivare, medan en borgensman går i borgen för personen som vill låna pengar, det vill säga gäldenären.

Som borgensman blir du bara betalningsskyldig om och i så fall först när låntagaren får problem med återbetalningen.

Är borgensman och medlåntagare samma sak?

Nej, det är inte samma sak. En borgensman blir som sagt bara betalningsskyldig när låntagaren själv inte kan betala tillbaka lånet inom den avtalade tiden. Som medlåntagare tar du lånet tillsammans med huvudlåntagaren och delar även på betalningsansvaret under hela löptiden.

Tänk på det här innan du går i borgen för någon

Det kan kännas självklart att ställa upp för en närstående och bara skriva på ett borgensavtal utan att riktigt tänka igenom vad det innebär. Men att gå i borgen är ett stort ansvar och kan ju faktiskt innebära att du blir skyldig att betala en större summa pengar. Det kan även påverka dina egna möjligheter att beviljas lån och krediter i framtiden, så det är viktigt att du funderar igenom beslutet innan du skriver på avtalet.

Om du som borgensman inte kan gå in och betala lånet kommer ärendet gå vidare till Kronofogden som kan ta beslut om indrivning. Handlar det om ett större lån riskerar du att förlora din bostad eller andra ägodelar av värde.

Det finns olika typer av borgen

Som rubriken avslöjar finns det olika slags borgen: proprieborgen, enkel borgen och generell borgen. Det är viktigt att förstå vilken slags borgen som ditt avtal gäller eftersom betalningsansvaret skiljer sig mellan de olika typerna. Här nedanför går vi igenom dem lite närmare.

Proprieborgen

Det här är den vanligaste formen av borgen i Sverige, och innebär att långivaren kan välja vem som blir betalningsansvarig för lånet. Teoretiskt sett behöver de alltså inte ställa betalningskravet mot låntagaren, även om det i praktiken oftast är precis det som sker. Men som borgensman måste du vara beredd på att långivaren kan kräva att du betalar tillbaka hela skulden. Du har dock i så fall så kallad regressrätt.

Vad innebär regressrätt?

Regressrätt ger dig som borgensman juridisk rätt att kräva tillbaka beloppet du har betalat av låntagaren. Om låntagaren inte betalar tillbaka pengarna kan du ta ärendet vidare till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Är ni flera borgensmän kan ni även ha regressrätt gentemot varandra.

Enkel borgen

Gäller ditt avtal enkel borgen måste långivaren i första hand ställa betalningskravet mot låntagaren. Det är först om och när långivaren kan konstatera att låntagaren inte har de ekonomiska förutsättningarna som de kan kräva att du som borgensman ska betala. Det kan med andra ord krävas att låntagarens skuld har gått vidare till Kronofogden och låntagaren själv försatts i personlig konkurs innan du ställs som betalningsansvarig.

Generell borgen

Om man går i generell borgen gäller det juridiska åtagandet inte en särskild summa, utan för alla skulder som personen du har gått i borgen för har eller kommer att få i framtiden.

Generell borgen används dock inte för konsumentkrediter, utan framför allt under kommersiella förhållanden. Företagsägare eller företagsledare kan till exempel ha generell borgen mot sitt företag.

Kan man gå i borgen för sitt barn?

Ja, man kan gå i borgen för sitt barn. Som förälder kan du till exempel borgen för att barnet ska kunna ta ett bolån och köpa sin första egna lägenhet. Men tänk på att det inte är alla banker och långivare som använder borgensmän som säkerhet för sina lån. Då kan du i stället stå som medsökande på lånet tillsammans med ditt barn, men då delar ni som sagt på betalningsansvaret under hela låneperioden.

Vad krävs för att få gå i borgen?

Det enda kravet, rent juridiskt, är att du som borgensman är minst 18 år. Men bankerna och långivarna kan däremot ha egna krav du måste uppfylla för att de ska godkänna dig som borgensman. Här nedanför ser du några exempel på vanliga krav.

Vanliga krav för att få bli borgensman

  • Du ska vara fri från betalningsanmärkningar.
  • Du klarar en vanlig kreditprövning.
  • Ditt borgensåtagande ”utgör en betryggande säkerhet”.
  • Borgensåtagandet ska vara skriftligt.

Att åtagandet ska utgöra en betryggande säkerhet, som Finansinspektionen skriver i sin författningssamling, innebär att du som går i borgen antingen ska ha en tillräckligt hög inkomst eller tillgångar av tillräckligt högt värde för att kunna betala skulden. 

Finns det några risker med att gå i borgen?

Ja, det finns vissa risker med att gå i borgen, och det är viktigt att du är medveten om dessa innan du skriver under ett borgensavtal.

Så påverkar ett lån med borgen dig som borgensman

  • Din kreditvärdighet försämras. När du går i borgen för en annan persons lån påverkas både din och låntagarens kreditvärdighet. En kreditupplysning kommer att visa lånebeloppet som du är ansvarig för, vilket kan minska dina möjligheter att själv få lån.
  • Du kan behöva betala hela skulden. Som vi nämnde tidigare kan en proprieborgen innebära att långivaren ställer betalningskravet mot dig som borgensman. Och då behöver du betala hela den resterande skuldsumman. Du riskerar med andra ord att hamna i en tuff ekonomisk situation, och dessutom få en ansträngd relation till personen du har valt att gå i borgen för.

Kan man ha flera borgensmän?

Ja, det finns möjlighet att ha flera borgensmän, även om det inte är särskilt vanligt för privatpersoner. Hur stor del varje borgensman anvarar för beror på hur borgensavtalet är utformat: ansvaret kan antingen vara solidariskt eller delat.

Är ansvaret solidariskt har alla borgensmän juridiskt ansvar för hela lånebeloppet, och banken kan således ställa betalningskravet mot valfri borgensman. Med delat ansvar delar man helt enkelt upp lånebeloppet mellan borgensmännen, vilket innebär att banken aldrig kan kräva att respektive borgensman betalar mer än sin andel av den totala skulden.

Hur länge gäller en borgen?

Vanligtvis gäller ett borgensåtagande tills skulden är helt betald eller om en annan borgensman tar över ansvaret. Som borgensman kan du i regel inte bara säga upp ditt åtagande, så tänk noga igenom vad du ger dig in på innan du skriver på avtalet. Se också till att avtalet har så skarpa begränsningar som möjligt, både när det gäller lånebelopp och löptid.

Hur avslutas borgen?

Som sagt avslutas borgen när lånet är avbetalat. Som borgensman kan du ha rätt att be banken att avsluta lånet i förtid, men då måste det framgå i avtalet att det är möjligt. Det krävs i så fall en slutbetalning av lånet, vilken du som borgensman fortfarande kan behöva stå för.

Hur gör jag om jag inte längre vill vara borgensman?

Om du av någon anledning vill avsäga dig borgensåtagandet ska du först och främst diskutera detta med personen du gått i borgen för. Om personen kan hitta en annan potentiell borgensman som också banken godkänner kan ditt åtagande avslutas.

Vad innebär preskription av borgen?

Preskription av borgen innebär att långivaren efter en viss tid förlorar rätten att ställa dig som borgensman betalningsskyldig för låntagarens skuld. Preskriptionstiden löper tio år efter det att borgensmannen skrev under borgensförpliktelsen. Om gäldenären är konsument och kravet gäller en tjänst eller vara är preskriptionstiden tre år.