Bolånetak

Bolånetaket innebär att långivare bara får bevilja bolån på maximalt 85 % av bostadens marknadsvärde. Bolånetaket gäller från år 2010 då Finansinspektionen införde nya regler om ett bolånetak i Sverige. Konsekvensen av att det finns ett bolånetak i Sverige är att du som vill ansöka om ett nytt bolån bara får låna upp till 85 % av bostadens värde. Övriga 15 % måste du betala själv i form av en kontantinsats.

Bolånetaket gäller endast för nya bolån

Om du har tagit ett bolån innan reglerna om bolånetak infördes innebär bolånetaket ingen skillnad så länge du inte utökar ditt bolån. Om du utökar bolånet för att renovera eller liknande kommer det dock räknas som ett nytt bolån och då gäller reglerna även för dig.

Tips! Om du inte kan finansiera 15 % av bostadsköpet kontant går det att ansöka om ett kontantinsatslån, dvs. ett lån utan säkerhet som är skiljt från bolånet.

Finansinspektionen motiverade beslutet att införa ett bolånetak med att många hushåll i Sverige skuldsatt sig under en lång tid genom att ta bolån. Hög skuldsättning innebär att låntagare är sämre rustade för förändringar i bostadsmarknaden och ekonomin. Genom att införa ett bolånetak ville Finansinspektionen öka incitamenten för svenska hushåll att begränsa sina skulder och vara mer restriktiva innan de ansöker om bolån.

Bolånetaket ska skydda mot hög skuldsättning

Finansinspektionens regler om bolånetak bemöttes av en del kritik innan reglerna infördes. Vad många påpekade var att bolånetaket stängde ute framförallt unga och förstagångsköpare från bostadsmarknaden eftersom de har svårare att spara ihop till en kontantinsats. Annan kritik som riktats mot reglerna om bolånetak är att en hög belåningsgrad inte nödvändigtvis innebär ett problem. Det viktiga är hur stora hushållens bolån är i förhållande till hushållens totala ekonomi.

Finansinspektionen svarade på kritiken genom att påpeka att bolånetaket hade som syfte att skydda just unga låntagare från hög skuldsättning och att bolånetaket fyller det syftet.

Låna till kontantinsats och kringgå bolånetaket

Trots bolånetaket finns det möjlighet för låntagare att finansiera hela sitt bostadsköp med lån genom att ansöka om både bolån och ett så kallat kontantinsatslån. Genom att ansöka om bolån för 85 % av bostadens totala kostnad och ett kontantinsatslån för de resterande 15 % som utgör kontantinsatsen går det alltså att komma runt bolånetaket.