Betalningspåminnelse

En betalningspåminnelse är en påminnelse om att du inte har betalat din räkning i tid. Om du inte betalar din faktura i tid har företaget rätt att ta ut olika avgifter. Företaget kan skicka en betalningspåminnelse per faktura när sista betalningsdagen har passerat.

Avgift för betalningspåminnelse, förseningsavgift och dröjsmålsränta ska stå i avtalet. I avtalet ska det stå från vilken tidpunkt dröjsmålsräntan börjar räknas och vilken ränta som gäller. Om det inte står i avtalet följer det räntelagen.

Avgifter som kan tillkomma om du inte betalar i tid:

  • betalningspåminnelse, 60 kronor
  • förseningsavgift
  • dröjsmålsränta
  • inkassokrav, 180 kronor
  • avbetalningsplan, 170 kronor.

Hur stor är dröjsmålsräntan enligt räntelagen?

Dröjsmålsräntan är enligt räntelagen 8 procentenheter över den gällande referensräntan. Aktuell referensränta hittar du på Riksbankens webbsida. Företaget får inte ta ut en högre dröjsmålsränta om det inte står i avtalsvillkoren.