Belåningsgrad

Belåningsgraden anger hur mycket du kan låna på bostaden i förhållande till marknadsvärdet. Belåningsgraden varierar hos olika banker.

Sedan bolånetaket infördes hösten 2010 får svenska banker inte bevilja en högre belåningsgrad än 85 procent. Resterande del av beloppet måste du finansiera med en egen kontantinsats.

Kontantinsatsen styr vilken belåningsgrad du får. Belåningsgraden är alltså den del av bostadens värde som är belånad.

Exempel: Du köper en bostad som värderas till 2 000 000 kronor. Du har 500 000 kronor att lägga i kontantinsats. För att finansiera bolånet behöver du låna 1 500 000 kronor. För att räkna ut belåningsgraden dividerar du ditt totala bolån (1 500 000 kronor) med bostadens värdering (2 000 000 kronor). 1 500 000/2 000 000 = 0,75. Belåningsgraden blir i det här exemplet 75 procent.

Beräkna belåningsgraden innan du tar ett bolån

Att hålla reda på vilken belåningsgrad ditt bolån kommer att ha är ett måste innan du ansöker om ett bolån. Belåningsgraden kan nämligen avgöra om du beviljas bolån eller inte, och den påverkar även dina framtida utgifter för boendet. Det är också bra att hålla reda på belåningsgraden medan du betalar av ett befintligt bolån eftersom den avgör hur mycket du måste amortera.

Belåningsgrad

kr
kr

Belåningsgrad

%

Din belåningsgrad avgör amorteringen

Amorteringskravet styrs av belåningsgraden. Idag får du låna upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. Det innebär att du som låntagare själv måste stå för 15 procent av köpesumman. Det finns också ett amorteringskrav som gäller bolån med en högre belåningsgrad än 50 procent.

Tips! Om din belåningsgrad är mindre än 50 procent behöver du inte amortera något.

För dig som betalar av på ett befintligt bolån är det också bra att veta vilken belåningsgrad du har. Bostadsmarknaden är i ständig förändring och din bostads värdering kan både höjas och sänkas.

Har du en väldigt hög belåningsgrad med rörlig ränta påverkas du mer av en värdeminskning än om belåningsgraden är låg. Om din belåningsgrad är väldigt hög kan det vara en bra idé att se över dina möjligheter till amortering.