Återbetalningstid

Återbetalningstid är tiden du har på dig att betala tillbaka ett lån. Återbetalningstiden, eller löptiden som det också kallas, bestäms när man tecknar ett lån. Återbetalningstiden skiljer sig mellan olika lån. 

Generellt har bolån allra längst återbetalningstid, medan små lån har betydligt kortare. Skillnaden i återbetalningstid beror främst på hur stort lånet är samt vilken säkerhet banken har för lånet. Återbetalningstiden ska alltid stå i avtalet.

Hur påverkar återbetalningstiden den löpande kostnaden för lånet?

Återbetalningstiden påverkar kostnaden för ditt lån och din privatekonomi. Om du som låntagare har en lång återbetalningstid blir månadskostnaden mindre än om du har en kort återbetalningstid, eftersom du då måste betala en större summa vid varje betalningstillfälle. Däremot blir den totala lånekostnaden större om du har en lång återbetalningstid eftersom du då betalar mer i räntekostnader. 

Exempel: Om du lånar 200 000 kronor under en löptid på tio år betalar du 1 667 kronor per månad. Om du istället har en löptid på fem år blir månadskostnaden 3 334 kronor per månad. Räkneexemplet är utan ränta.

Återbetalningstiden beror på säkerheten och lånebeloppet 

Återbetalningstiden bestäms av hur säker banken är på att få tillbaka sina pengar. Har banken en stor säkerhet i form av en bostad eller en bil är de oftast mer generösa med återbetalningstiden. Lånar man utan säkerhet är oftast återbetalningstiden betydligt kortare. Lånebeloppet spelar även en stor roll, lånar du mycket pengar tar banken en stor risk. Olika låneformer har olika lång generell återbetalningstid: 

  • Bolån. Bolån är mycket stora lån som tas när man ska köpa en bostad. Eftersom att få kan betala tillbaka ett så stort lån under en kort tid är ofta återbetalningstiden lång. Anledningen till att banken beviljar en så lång återbetalningstid är eftersom att de har bostaden som säkerhet. Betalar du inte ditt bolån kan banken ta huset till försäljning och få tillbaka sina pengar. Generellt har bolån en återbetalningstid mellan 30 år för en bostadsrätt och 50 år för en villa. 
  • Större lån. Med större lån avses främst lån som tas för att investera eller på annat sätt förvalta. De här lånen tas ofta med någon säkerhet, vad säkerheten är skiljer sig mycket beroende på vad man lånar till. Återbetalningstiden för ett stort lån är vanligtvis några år. 
  • Kreditlån. Kreditlån avser oftast de köp av varor som görs på kredit. Under kreditlån innefattas även kreditkonton och liknande. Det finns oftast ingen säkerhet för lånet. Återbetalningstiden kan skilja sig mycket beroende på vilken bank eller företag som krediten tas ifrån samt vad köpet består av. Generellt är det en kortare återbetalningstid på något eller några år förutsatt att du fortsätter använda kortet eller kreditkontot. 
  • Snabblån eller små lån. De låneformer som ofta använder direkt utbetalning på små summor har en kort återbetalningstid. Eftersom de inte har någon säkerhet och låneformen ska fungera som ett direkt tillskott av kapital är återbetalningstiden oftast mellan 15-90 dagar. 

Återbetalningstiden framgår alltid på låneavtalet

När du tar ett lån ska återbetalningstiden framgå i kontraktet. Den generella återbetalningstiden kan vara bra för att få en känsla för ungefär vilka perioder det handlar om, men det skiljer sig mycket. När du lånar bör återbetalningstiden framgå redan när du specificerar hur mycket du vill låna, men framförallt på kontraktet för lånet.

Tänk på! Återbetalningstiden ska alltid framgå tydligt för dig som tar ett lån

Skulle återbetalningstiden inte framgå gäller det att du frågar långivaren vad som gäller. Har du exempelvis flera lån eller annars inte har en bra kreditvärdighet kan återbetalningstiderna vara betydligt kortare. Generellt kan man alltså säga att återbetalningstiden beror på din ekonomiska situation.

Betala alltid av ditt lån inom den avtalade återbetalningstiden 

Återbetalningstiden anger den tid du har på dig att betala tillbaka lånet. Skulle du inte betala tillbaka inom denna tid får det flera konsekvenser. Eftersom företaget du lånat av har räknat med att få tillbaka pengarna inom denna tid kommer de ta mer betalt desto mer tid som går. Betalar du inte inom tiden utgår det b.la. dröjsmålsränta som är kring 8% av lånebeloppet. Dröjer betalningen kommer du alltså att behöva betala mycket mer än vad som är nödvändigt. Bortsett från räntan kan det även tillkomma avgifter för att långivaren måste driva in skulden, exempelvis avgift till inkasso och Kronofogden. Av denna anledning är det mycket viktigt att betala tillbaka inom återbetalningstiden eller redan innan!

Paybackmetoden visar om en investering lönar sig

Payback-metoden kallas också för pay off-metoden eller återbetalningsmetoden . Återbetalningsmetoden används för att beräkna hur snabbt en investering betalar sig. Metoden kan användas för kontrollera hur en investering lönar sig eller för att jämföra flera investeringsalternativ och vilket som är bäst. Payback-metoden inkluderar inte värden som under tiden kan förändras, som till exempel kalkylränta, ekonomisk livslängd eller restvärde vilket gör att modellen saknar lönsamhetstänkande.