Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet är det belopp du betalar när du köper en produkt eller tillgång. Inköpssumman utgör större delen av anskaffningsvärdet, men utöver inköpssumman räknas även ytterligare kostnader som uppkommer i samband med köpet. Det kan till exempel vara mäklararvode vid bostadsköp, renoveringskostnader eller fraktkostnader för varor.

Det är anskaffningsvärdet som avgör hur mycket skatt du måste betala vid en eventuell försäljning.

Aktier och fonders anskaffningsvärde ska redovisas till Skatteverket

Anskaffningsvärde är priset du betalar för en aktie eller fond. Köper du flera aktier är anskaffningsvärdet den totala summan för alla aktier plus courtageavgift. Det är viktigt att ha koll på anskaffningsvärdet om du säljer en aktie eller en fond eftersom det måste redovisas till Skatteverket. 

Vid en försäljning får Skatteverket automatiskt information om försäljningspriset på aktien eller fonden som du har sålt av aktiemäklaren som genomförde affären. För att Skatteverket ska kunna räkna ut vad du ska betala i skatt på din försäljning måste du kunna uppge anskaffningsvärdet. Om du har köpt flera aktier av samma sort vid olika tidsperioder till olika summor är anskaffningsvärdet den genomsnittliga kostnaden för alla aktier.

Så beräknar du anskaffningsvärdet för en bostad

För att få fram anskaffningsvärdet för din bostad ska du räkna samman följande utgifter.

  • Inköpspriset
  • Lagfart (för fastighet)
  • Pantbrev (fastighet) eller pantförskrivning (bostadsrätt)
  • Eventuella juristkostnader
  • Eventuella kostnader för besiktningsman
  • Övriga kostnader, till exempel kostnader för ett medlemskap i en bostadsrättsförening

I kalkylatorn här nedanför kan du fylla i alla kostnader och enkelt räkna ut ditt anskaffningsvärde.

Anskaffningsvärde

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Anskaffningsvärde

kr

Fastighetens anskaffningsvärde påverkar vinstskatten vid försäljning

Anskaffningsvärdet för en fastighet inkluderar alltså priset du har betalat för den, inklusive lagfartskostnad och eventuella inteckningskostnader. I anskaffningsvärdet ingår även eventuella kringkostnader som mäklarprovision eller besiktningsavgifter. 

Om det är en äldre fastighet där ägaren har gjort omfattande renoveringar får renoveringskostnaderna läggas till det ursprungliga anskaffningsvärdet om de uppgår till minst 5 000 kronor per år. Det är bra om man har kvitton som styrker de renoveringar man har gjort. 

Tips! Tänk på att spara alla kvitton för de renoveringar som har gjorts. Om du saknar kvitton riskerar du att anskaffningsvärdet blir lägre, vilket kan leda till att du får betala en större vinstskatt när du säljer bostaden.

Om kvitton inte finns kan du visa att du har gjort förbättringar med annan dokumentation som fastighetsdeklarationer, bygglov och fotografier. Utifrån det görs en uppskattning av vad förbättringarna kan ha kostat över tid. De totala kostnaderna för fastigheten är de som ligger till grund för anskaffningsvärdet.