Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån som återbetalas med ett lika stort belopp varje månad tills lånet är avbetalat, om inte räntan ändrar sig. I början betalar du mer i ränta än vad du amorterar, och i slutet av perioden amorterar du mer och betalar en mindre andel ränta. Annuitetslån är det vanligaste upplägget för privatlån och används ofta vid till exempel billån.

Annuitetslån har i regel rörlig ränta. Om räntan höjs så att den påverkar din privatekonomi kan lånet förlängas. Amorteringen ska vara så stor att hela beloppet kan återbetalas innan löptiden är slut.

Några exempel på när annuitetslån kan vara bra

  • Om du vill ha samma månadskostnad varje månad
  • Om din betalningsförmåga är mindre i början och högre i slutet
  • När det är viktigare att månadsinbetalningen är samma varje månad än den totala kostnaden för lånet.

När används annuitetslån?

För privatpersoner används annuitetslån ofta när man tar lån med säkerhet, till exempel billån, båtlån eller bolån. Det är väldigt ovanligt att rak amortering används för den typen av lån. Även för lån utan säkerhet, alltså privatlån, är annuitetslån det vanligaste upplägget. I näringsverksamhet är annuitetslån en vanlig avbetalningsmetod för företagslån.

Oftast är det större belopp man väljer att betala av på det här sättet. Annuitetslån är då bra eftersom det gör det lätt att räkna med en exakt månads- eller årskostnad.

Annuitetslån är alltså en mycket populär form av återbetalning som kan utgöra en stor trygghet för såväl privatpersoner som företag.

Räkna ut månadsbeloppet på annuitetslån i vår kalkylator

För att kunna räkna ut månadsbeloppet på annuitetslån måste du ha koll på lånebeloppet, räntesatsen och antalet betalningstillfällen. Använd sedan kalkylatorn nedan och räkna ut vad månadsbeloppet landar på.

Annuitetslån

kr
%
månader

Månadskostnad

kr/månad

Om den rörliga räntan höjs kan löptiden för lånet förlängas, så att du får längre tid på dig att betala av lånet. Du kan även betala mer än vad som avses i annuitetsbeloppet och då kan löptiden förkortas.

Måste annuitetslån betalas av årsvis?

Det är inte längre bara lån som betalas årsvis som kallas annuitetslån. Numera räknar vissa långivare även månadsvisa betalningar som ett annuitetslån.

Det kanske låter lite förvirrande, men som vi tidigare nämnt är det just ett fast annuitetsbelopp som utmärker ett annuitetslån. Ser du denna typ av fast återbetalningsplan kan det kallas för ett annuitetslån.

Vad innebär annuitetslån med bibehållen annuitet?

Bibehållen annuitet, även kallad falsk annuitet, innebär att annuiteten inte ändras om räntan ändras. Om räntan höjs ökar räntekostnaden i månadsbetalningen och amorteringen minskar. Månadsbeloppet förblir dock detsamma.

Eftersom månadsbeloppet inte förändras även om räntan höjs innebär det att löptiden i stället förlängs. Om du strävar efter att bli skuldfri efter en viss tid är bibehållen annuitet alltså inte det bästa alternativet. Skulle räntan sänkas förkortas dock löptiden.

Vad betyder ändrad annuitet?

Ändrad annuitet är motsatsen till bibehållen annuitet. Med ändrad annuitet är lånets löptid lika lång även om räntan höjs. Om det blir en räntehöjning höjs alltså även månadsbetalningen. Nackdelen med ändrad annuitet är att du inte vet hur stor månadsinbetalningen blir.

Är annuitetslån bättre eller sämre än rak amortering?

Fördelen med ett annuitetslån är att du undviker stora höjningar av månadskostnaden. Med ett annuitetslån vet du på förhand hur mycket du ska betala varje månad. Månadskostnaden är konstant till skillnad från andra låneformer där månadskostnaden varierar. Som låntagare är det lätt att planera sin privatekonomi med ett annuitetslån.

Den största nackdelen med ett annuitetslån är att den totala räntekostnaden oftast blir högre med ett annuitetslån än med ett lån med rak amortering. Om det sker en större räntehöjning ökar andelen räntekostnader och amorteringen minskar, vilket gör att det tar längre tid att betala tillbaka lånet.

Kan jag betala av mitt annuitetslån i förtid?

Ja, som låntagare har du alltid rätt enligt lag att betala tillbaka lånet i förtid. Du väljer själv om du vill betala tillbaka en större summa eller hela lånet.

Om du väljer att delbetala en större summa kan du välja att förkorta löptiden på den resterande delen, eller så kan du sänka månadskostnaden. Vad som är bäst är upp till dig som låntagare att bestämma.

Är CSN ett annuitetslån?

Ja, om du påbörjade dina studier med studiemedel efter den 30 juni 2001 är ditt CSN-lan ett annuitetslån. Hur mycket du ska betala tillbaka varje år baseras på punkterna du ser här nedanför.

Årsbeloppet av CSN-återbetalningen bestäms av

  • Skuldens storlek i början av året
  • Räntan för kalenderåret
  • Antalet år du har kvar att betala på ditt lån
  • Uppräkningstalet som ligger på två procent

Tog du CSN före 1989 kallas lånet helt enkelt ”Studiemedel”, medan lån mellan den 1 januari 1989 och 30 juni 2001 kallas ”Studielån”. Återbetalningsplanen för dessa två låneformer är inte fast och skiljer sig således från annuitetslånet.

Du kan läsa mer om de olika typerna av studielån på CSN:s hemsida.