Ångerrätt på lån

Ångerrätt innebär att du har rätt att avbryta ett avtal som ingåtts. Det många inte vet är att ångerrätt gäller för lån. Du har 14 dagar på dig att ångra avtalet för ett lån innan din ångerrätt löpt ut. Detta gäller från dagen du ingick avtalet. För dig som konsument är det en stor att kunna ångra ett lån du ansökt om.

Ångerrätt för lån gäller i 14 dagar

För att få ångra sitt lån måste du uppfylla en del krav och steg. Först och främst får du ångra alla lån utom bolån, utöver det måste du meddela att du ångrar dig inom 14 dagar. De 14 dagar du har på dig för att ångra dig börjar räknas från när du får lånevillkor och information om avtalet. Du kan alltså inte ångra dig 14 dagar efter du fått pengarna, om inte utbetalningen skedde samma dag som du skrev på kontraktet.

För att ångra ditt lån bör du meddela det skriftligt

Om du väljer att inom 14 dagar ångra ditt lån kan du som vanligt meddela detta muntligt eller skriftligt. Muntligt kan verka mycket enkelt och snabbt – men man ska vara försiktig. Ska du meddela via telefon att du ångrar dig kan du få mycket svårt att styrka att du faktiskt gjort detta. För att bevisa detta behöver du spela in samtalet och styrka tiden då det utspelade sig.

Det är oftast enklare att meddela skriftligen om det är möjligt. Det spelar nämligen ingen roll om de inte svarar eller inte öppnar, har du meddelat i tid så har du avsagt dig avtalet. Vissa långivare har blanketter för att ångra ett lån, om inte kan du använda dig av Konsumentverkets ångerblankett.

Du måste alltid betala tillbaka lånebeloppet och ränta

Om du ångrar ditt lån ska du betala tillbaka 30 dagar efter du ångrat dig. Tiden som du hade på dig att meddela att du ångrar dig räknas inte in i denna tid. Hela beloppet som du lånat ska betalas tillbaka inom denna tid, men även eventuell ränta. Om du vill minimera räntekostnaderna gäller det alltså som vanligt att betala så snabbt du kan.

Tänk på! Många företag är inte medvetna om att de ska betala tillbaka uppläggningsavgiften, men detta är lagstiftat.

Det ska dock noteras att du inte behöver betala någon uppläggningsavgift eller liknande. Det här är något som många företag inte heller är medvetna om se därför till att själv driva processen med att få tillbaka denna.

Konsumentverket hjälper dig vid tvister

Om du har ångrat dig inom 14 dagar och betalat tillbaka inom 30 dagar efter detta är du inte skyldig företaget nånting. Det här innebär att det är som att lånet aldrig tagits, vilket är själva funktionen med ångerrätt. Den process som kan kvarstå är att få tillbaka eventuella avgifter du betalat. Företaget har alltså om något en skuld till dig. Så länge du följer reglerna kring ångerrätten kan du alltså få en skuld att upphöra.

Tips! Om långivaren inte accepterar ditt ångrande kan du vända dig till Konsumentverket för att få hjälp.

Att utnyttja ångerrätten för att få billigare lån är något som bör undvikas. Trots att du faktiskt har rätt att ångra ett lån kan det vara en komplicerad process. Det är bättre att tänka efter en extra gång innan du ansöker om ett lån snarare än att räkna med att du kan ångra lånet senare.