Amortering

Amortering är beloppet du ska betala av på ditt lån, vilket du i regel gör tillsammans med räntan varje månad eller varje kvartal. När du amorterar betalar du helt enkelt successivt tillbaka lånet till långivaren och minskar på så vis din skuld.

Varför ska man amortera?

Syftet med att amortera är att du ska minska ditt lån och således även dina räntekostnader. Genom att amortera blir du inte lika hårt drabbad om räntorna skulle skena eller om din inkomst skulle minska. Har du en hög belåningsgrad kan du genom att amortera dessutom minska risken för att ditt bostadslån överstiger värdet av bostaden om bostadspriserna plötsligt skulle rasa.

Kan man amortera extra på ett lån?

Ja, du kan amortera extra på ett lån. Genom att extraamortera minskar du din skuld snabbare. Det innebär också att den totala räntekostnaden för skulden minskar. Ju snabbare du kan betala tillbaka ett lån, desto mindre blir kostnaden för lånet.

Måste man amortera på alla typer av lån?

Ja, du måste vanligtvis amortera på alla slags lån oavsett om det är stort eller litet, ett privatlån, billån eller bolån. Vissa lån kan dock omfattas av lite speciella amorteringsregler, till exempel bolån som vi går igenom lite närmre längre ner på sidan. 

Vad är det för skillnad på amortering och ränta?

Amorteringen är själva avbetalningen på lånet, och ju mer du amorterar desto mindre blir din låneskuld. Räntan är avgiften för lånet som du betalar långivaren för att de lånar ut pengar till dig. Du minskar inte lånets storlek genom att betala ränta.

Rak amortering och annuitet – vi förklarar skillnaden

Det finns två olika former av amortering: rak amortering och annuitet. Vi går igenom respektive amorteringsform lite närmare här nedanför.

Rak amortering

Rak amortering innebär att den totala summan som du betalar tillbaka för lånet är högre i början, men minskar i takt med att du betalar av lånet. Det beror på att du alltid amorterar samma summa. Men eftersom skulden minskar vid varje betalningstillfälle minskar räntekostnaden, och därmed blir den totala återbetalningssumman mindre.

Lån med rak amortering går fortare att betala av än annuitetslån. Nackdelen är att månadskostnaden kan vara ganska hög till en början.

Annuitet

Lånar du med annuitet betalar du samma summa vid varje betalningstillfälle tills lånet är helt betalt. I början betalar du mer i ränta än vad du amorterar och i slutet av låneperioden amorterar du mer än vad du betalar i ränta.

Amorteringssumman ökar med tiden samtidigt som räntekostnaden minskar. Det betyder att totalsumman alltid är konstant. Fördelen är att du inte behöver amortera så mycket i början, till skillnad mot rak amortering. Nackdelen är att det tar längre tid att betala av ett annuitetslån.

Hur mycket ska man amortera på bolån?

Enligt amorteringskravet som infördes i juni 2016 är det din belåningsgrad som avgör hur mycket du ska amortera på ditt bolån. I tabellen nedan ser du vad som gäller.

BelåningsgradAmortering/år
Under 50 procentInget amorteringskrav
Mellan 50 och 70 procentMinst 1 procent
Över 70 procentMinst 2 procent

Har du lånat mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst måste du amortera ytterligare 1 procent på lånet.

Vad gäller om jag tog bolån innan 1 juni 2016?

Om du tog ditt bolån innan den 1 juni 2016 omfattas du inte av amorteringskravet. Men om du flyttar ditt bolån kan din nya långivare däremot kräva att amorteringsreglerna även ska gälla dig. Kolla därför noga upp villkoren hos banken du byter till.

Finns det amorteringsfria lån?

Ja, men amorteringsfriheten är i regel tidsbegränsad. Ett amorteringsfritt lån innebär att du bara betalar ränta och eventuellt även andra avgifter (som avi- och uppläggningsavgift) under perioden som är amorteringsfri. Syftet med att erbjuda amorteringsfria lån är att ge låntagaren en ”paus” från amorteringen, till exempel om låntagaren tillfälligt fått sämre ekonomiska förutsättningar. Under en amorteringsfri period skjuter man helt enkelt upp avbetalningen av lånet.

Hur lång är en amorteringsfri period?

Längden på en amorteringsfri period kan variera beroende på vilken typ av lån det gäller. För bolån kan bankerna bevilja amorteringsfrihet under en väldigt lång tid, till exempel tio år. Däremot är det max tre år för privatlån. Regler och villkor skiljer mellan olika långivare.

Hur snabbt ska jag amortera?

I vissa fall kan du själv välja löptid på ditt lån, till exempel om du tar ett privatlån utan säkerhet. Löptiden avser hur länge du har på dig att betala tillbaka lånet. Väljer du en kort löptid måste du amortera mer varje gång, vilket innebär att du får en snabbare amorteringstakt. Längre löptid ger alltså en lägre amorteringstakt.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen, och vilket som är bäst just för dig beror på dina ekonomiska förutsättningar. Med snabbare amorteringstakt minskar du snabbare på lånebeloppet, och eftersom du även betalar ränta på lånet under en kortare period blir den totala räntekostnaden lägre. Men har du inte så stora marginaler kan det vara bättre att välja en lite längre löptid, och således lägre amorteringstakt, så du kan betala in en mindre summa varje betalningstillfälle. Då får du dock räkna med att den totala räntekostnaden blir högre.