Studentlån kan vara utformade på olika sätt och komma från olika långivare. Det finns vissa långivare som erbjuder studenter att ansöka om mindre lån och andra som till och med har större lån för studenter. Det vanligaste och mest välkända studentlånet är från CSN – Centrala Studienämnden. Denna typ av studentlån kan anses som förmånligt och är enkelt för många studenter att ta.

Få men tydliga villkor för studentlån

För att få ta ett studentlån finns det några villkor som ska uppfyllas. Det är däremot ytterst få och det är därför ett lån som är väldigt lätt att ta. Du måste först och främst uppfylla ålderskraven. Du får ta studentlån till och med att du är 56 år, men kan däremot begränsas lånebelopp från 47 år.

Du måste även studera på en skola eller gå en utbildning som tillåts ha studiemedel. Omfattningen på studierna är ytterligare ett villkor för studentlån. Du måste studera minst halvtid, vilket motsvarar 50 procent och 15 högskolepoäng. Du måste även studera i minst tre veckor för att få lån.

Maximala lånebeloppet ska täcka alla behov

Tanken med ett studentlån är att pengarna du får ska täcka till de behov du har som student. Det finns en maximal summa pengar du kan få ut, och du kan välja hur ofta du vill få ut den. Beroende på om du studerar heltid eller deltid kan du få ut olika belopp.

Heltidsstudier

Om du studerar på heltid, alltså 100 procent, kan du få ut det absolut maximala lånebeloppet:

 • En vecka: 1 792 kr
 • En månad: 7 168 kr
 • En termin: 35 840 kr

Deltidsstudier

Om du studerar deltid kommer du inte kunna få ut lika mycket i lån som de som studerar heltid. Lånet ska däremot fortfarande täcka behoven du kan ha som student på deltid. Anledningen till att belopp är lägre kan också vara för att du har 50 procent ledigt, vilket kan läggas på andra inkomstframkallande aktiviteter.

 • En vecka: 1 344 kr
 • En månad: 5 376 kr
 • En termin: 26 880 kr

Studielån från CSN har lång återbetalningstid

Återbetalningstiderna för ett studentlån är upplagda under många år. På så sätt har majoriteten möjlighet att kunna betala tillbaka lånet. Du blir skyldig att betala tillbaka lånet minst 6 månader efter att du fått ditt sista CSN-lån utbetalat. Normalt sett ska du då betala fyra gånger per år vid bestämda betalningstillfällen. Du får däremot betala extra när du kan och vill. Du kan till och med börja betala tillbaka lånet medan du fortfarande studerar om du har en ekonomisk kapacitet för det.

Tips! Betala tillbaka extra mycket om din ekonomi tillåter det. På så sätt kan du bli lånefri snabbare och dina räntekostnader minskar.

Hur mycket du ska betala tillbaka beror på hur stor skuld du har, hur länge tanken är att du ska betala tillbaka och hur hög räntan är. Om du skulle få det problematiskt med att betala tillbaka, kan du ansöka om att få betala mindre under den perioden. Många betalar tillbaka sina studentlån under hela livet, för att de väljer att betala minsta möjliga summa per år. Ju mer du betalar av per år, desto snabbare går det att bli skuldfri.

Studentlån anses vara ett mycket förmånligt lån

Ett studentlån är ofta förmånligt för studenter. Lånet är anpassat efter en students behov och levnadssituation, vilket medför en del fördelar:

 • Lång återbetalningstid
 • Förmånlig ränta
 • Tydliga instruktioner kring lånen som är lätta för alla att förstå
 • Det maximala lånebeloppet täcker behoven som student
 • Du behöver inte ha någon inkomst för att ta lån

Det finns även nackdelar med studentlån

Trots att ett studentlån kan anses vara övervägande positivt, finns en del nackdelar med låneformen.

 • Ett studentlån räknas oftast inte som inkomst enligt vissa banker, vilket gör det svårt att få exempelvis bolån
 • Lånet uppgår ofta till en hög slutsumma, vilket kan ta lång tid att betala tillbaka
 • Om du har för hög inkomst får du inte ta lån, alternativt kan du bli återbetalningsskyldig av lånet