Seniorlån är en låneform som riktar sig till äldre personer. Genom att låna upp sin bostad kan man dryga ut sin pension och samtidigt bo kvar i bostaden. Men seniorlån kan bli väldigt dyrt. De flesta banker har slutat erbjuda seniorlån, men det finns fortfarande liknande alternativ.

Hur fungerar seniorlån?

Ett seniorlån är ett lån för personer från 58 eller 60 år. Det innebär att man använder sin bostad som säkerhet för ett lån, eller snarare en checkkredit där man kan plocka ut pengarna allt eftersom.

Seniorlån är alltså ett sätt att få ut pengar som är knutna till bostaden, utan att för den skull behöva sälja bostaden.

Tips! Kan du få ett vanligt banklån är det en billigare lösning än seniorlån.

Med ett seniorlån kan man belåna upp till 45–50 procent av bostadens värde. Tidigare bestämdes löptiden för lånet av långivaren utifrån låntagarens förväntade livslängd. Numera gäller seniorlån i regel på obestämd tid.

Låntagaren kan antingen få pengarna utbetalda månadsvis under löptiden, eller som en engångssumma. Pengarna kan användas för att exempelvis renovera bostaden, betala en större utgift eller bara ha mer pengar att röra sig med i vardagen.

Det som skiljer seniorlån från andra typer av bostadslån är att du inte betalar ränta eller amorterar under löptiden, utan först efter att löptiden är slut. Räntekostnaderna läggs alltså till den ordinarie skulden.

Exempel: 75-åriga Britts lägenhet är värderad till 1 000 000 kronor. Hon belånar 39 procent av husets värde, vilket motsvarar 390 000 kronor. Räntan på seniorlånet är 4,5 % och löptiden är hennes förväntade livslängd, 10 år. Britt väljer att få summan utbetald per månad, vilket ger henne 3 250 kronor extra varje månad. Hon behöver inte betala ränta under lånets löptid. 10 år senare ska Britt betala tillbaka hela lånet, plus räntan. Sammanlagt blir det 605 658 kronor att betala tillbaka.

Vilken ränta hade seniorlån?

Räntan för seniorlån kan ligga på omkring 4,5–5 procent. Det är mycket högre än räntan för ett vanligt bolån. När skulden ska betalas tillbaka kan seniorlån bli fem gånger så dyra som ett bolån på motsvarande bostad.

Om låntagaren inte kunde betala lånet efter löptidens slut blev man tvungen att antingen sälja bostaden, eller ta ett nytt lån. På så sätt kunde äldre tvingas sälja sina bostäder för att betala av lånet. 

Seniorlån har kritiserats för att bli väldigt kostsamt på sikt. I värsta fall kunde den slutliga skulden, med räntan inräknad, bli nästan dubbelt så stor som den var när du tog lånet. Det här är anledningen till att banker och långivare har slutat erbjuda seniorlån.

Fördelar med seniorlån

 • Ett sätt för äldre att förbättra ekonomin. Generellt sett är det svårt för äldre att få lån. Därför var seniorlån ett sätt för pensionärer att förbättra sin ekonomi.
 • Du kan bo kvar i din bostad. Med seniorlån behöver du inte lämna bostaden för att ändå få ut delar av dess värde i pengar. Det har gjort att äldre kunnat bo kvar även om pensionen är låg eller de precis blivit ensamstående. 
 • Ingen ränta eller amorteringar under löptiden. Du behöver inte betala något alls på lånet förrän löptiden tagit slut.

Nackdelar med seniorlån

 • Högre ränta än bolån. Räntan är mycket högre än för vanliga banklån. Orsaken är att räntan betalas med de lånade pengarna, inte med månadsinkomsten.
 • Snabbt växande skuld. Skulden blir snabbt mycket högre än den var från början. Det går mycket snabbare än för andra typer av lån.
 • Kort löptid. Löptiden kunde i vissa fall vara så kort som 10 år. Om bostadens värde skulle sjunka finns risken att värdet inte hinner återhämta sig på den korta tiden.
 • Kan påverka bostadstillägg. Tar du ut lånet som en löpande månadsinkomst kan det påverka din rätt till bostadstillägg.
 • Inga ränteavdrag under löptiden. Eftersom räntan betalas först efter löptidens slut går det inte att göra ränteavdrag under seniorlånets löptid. Däremot kan du göra avdrag när du betalar av skulden.

Vissa former av seniorlån finns fortfarande kvar

Kapitalfrigöringskredit är den typ av lån som både seniorlån och låneformen hypotekspension tillhör. I och med att din bostad har ett visst värde finns kapital bundet i bostaden. Man kan säga att bostaden är värd pengar som du inte kan använda så länge du har kvar huset.

Genom att ta lån på bostaden frigör du delar av det kapitalet. På så sätt kan du använda pengar som ditt hus är värt utan att behöva sälja det.

Tänk på! Vid kapitalfrigöringskredit samlas räntekostnaderna på hög tills det är dags att betala alltihop på en gång.

Du betalar inte ränta under lånets löptid. I stället betalar du all ränta som en klumpsumma när du ska lösa lånet eller sälja din bostad.

Du behöver alltså inte betala varken ränta eller amortering medan du bor kvar. Men kostnaderna tickar ändå på under löptiden. Den dag du ska lösa lånet eller sälja din bostad ska du alltså både betala tillbaka lånesumman och betala räntan på lånet i fråga.

Tips! Bluestep erbjuder fortfarande en form av seniorlån.

Bluestep bank erbjuder fortfarande kapitalfrigöringskredit till personer på 60 år och äldre. Lånet kallas för Nya seniorlånet. Om ett seniorlån låter som ett alternativ för dig kan du alltså söka ett liknande lån hos dem.

För att ta det här lånet behöver du äga en bostad som är antingen lågt belånad eller helt obelånad. Bostaden behöver ha ett visst värde. För lägenheter gäller minst 500 000 kronor, och för hus gäller minst 900 000 kronor.

Hypotekspension är ett liknande lån

Svensk Hypotekspension erbjuder också en form av kapitalfrigöringskredit för pensionärer, som är väldigt lik seniorlån. Du behöver vara minst 60 år för att ta lånet hypotekspension. Du kan belåna bostaden mer ju äldre du är.

Även här ska bostaden vara värd minst 500 000 kronor om du bor i lägenhet, och minst 900 000 kronor om du bor i villa. Precis som vid andra kapitalfrigöringskrediter betalar du inte räntan förrän när skulden ska betalas tillbaka.

Tänk på! Har du redan lån på bostaden sedan tidigare behöver du lösa det bolånet när du tar lånet hypotekspension.

Fördelar med de seniorlån som finns i dag

 • Ingen tidsbegränsning. De gamla seniorlånen hade begränsad löptid, vilket gjorde att äldre kunde tvingas sälja sina hem efter några år. Hypotekspension och Nya seniorlånet gäller i stället på obestämd tid, ofta livet ut.
 • Skuldfrigaranti. Din skuld kan inte bli större än vad bostaden kan säljas för med de nya seniorlånen. På så sätt är du försäkrad om värdet på bostaden skulle sjunka.
 • Kan lösas i förtid. Med hypotekspension kan du lösa lånet i förtid. Löser du lånet vid ett kvartalsskifte behöver du inte betala någon ränteskillnadsersättning.
 • Räntan beräknas kvartalsvis. Räntan för hypotekspension justeras var tredje månad. Därmed kan räntan förändras över tid, till skillnad från med seniorlån.

Däremot gäller många av nackdelarna för seniorlån även Nya seniorlånet och hypotekspension. Till exempel är räntan mycket dyrare än för vanliga bolån, och lånet kan påverka din rätt till bostadstillägg.

Tänk på! Se seniorlån och hypotekspension som en sista utväg om du inte kan få pengarna på annat sätt.

Alternativ till seniorlån och hypotekspension

Med tanke på de höga räntekostnaderna för olika kapitalfrigöringskrediter kan det vara värt att överväga andra sätt att utöka kassan som pensionär.

 • Bolån via någon annan. Äldre kan få lättare att ta bolån tillsammans med någon annan, en så kallad medlåntagare. Alternativt kan du fråga någon närstående om de kan ta ett bolån i ditt ställe och i sin tur låna ut pengarna till dig.
 • Pensionssparande. Ett bra sätt att bygga upp ett kapital att leva på efter pensionen, är förstås att spara redan innan pensionen. Sparar du på ett sparkonto med ränta kan du också göra en fin vinst så småningom.
 • Flytta till en billigare bostad. Genom att sälja bostaden och köpa en billigare får du ut pengarna ur bostaden utan att dra på dig en skuld. Kanske kan du sälja till en familjemedlem eller någon annan du litar på.
 • Privatlån. Du kan även söka ett privatlån utan säkerhet. Men ofta måste ett sådant lån betalas tillbaka senast vid 75 års ålder.

Tips! Du behöver inte vända dig till banken för att låna pengar. Har du till exempel vuxna barn kan du kanske be dem om ett lån.

Vilka banker har seniorlån?

I dag är det inga banker som erbjuder seniorlån. Tidigare fanns seniorlån hos flera större banker, såsom Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB. Nu har dessa banker slutat med seniorlån. Men det kan finnas äldre som har kvar gamla seniorlån som inte löpt ut ännu.

Även försäkringsbolag som Folksam erbjöd varianter av seniorlån tidigare.

Tips! Bolån eller privatlån är i regel säkrare alternativ än kapitalfrigöringskredit.

Däremot finns det långivare som erbjuder kapitalfrigöringskredit för äldre, som fungerar på precis samma sätt som seniorlån. Bluestep Bank erbjuder ett sådant alternativ.

Även Svensk Hypotekspension erbjuder en form av kapitalfrigöringskredit som riktar sig specifikt till pensionärer.

Hur gör jag för att lösa ett seniorlån?

Har du ett seniorlån sedan tidigare behöver du betala tillbaka pengarna när löptiden tar slut. Det gör du antingen genom att sälja bostaden, eller genom att förnya seniorlånet.

För att få förnya seniorlånet måste banken bedöma om det finns kvar belåningsutrymme på din bostad. Finns detta kan du förnya lånet med en ny löptid. Finns det inget sådant utrymme behöver du sälja bostaden och betala av lånet med de pengarna.

Tips! För alternativet hypotekspension finns en skuldfrigaranti som gör att skulden inte belastar andra tillgångar än bostaden. Om bostadens värde inte räcker avskrivs den skuld som återstår.

Har du ett seniorlån eller liknande som gäller livet ut betalas skulden tillbaka när dödsboet säljer din bostad. Om det inte räcker används andra tillgångar i dödsboet för att betala skulden. Skulle det fortfarande finnas skulder kvar avskrivs den skulden. Den ärvs inte av dina arvingar.

Vanliga frågor om seniorlån

Vad är seniorlån?

Seniorlån är ett lån utformat för personer över 58 år. Lånet är ett slags bolån som äldre kan ta på sin befintliga bostad, och som betalas tillbaka när huset säljs. Den här typen av lån erbjuds knappt längre på grund av många dyra nackdelar som finns med seniorlån.

Vilka är nackdelarna med seniorlån?

Den stora nackdelen med seniorlån är kostnaden. Skulden växer snabbt och kan bli upp till dubbelt så stor vid löptidens slut. Du kan också bli tvungen att sälja bostaden för att betala av ditt seniorlån.

Vad är ett hypotekslån?

Hypotekslån är ett namn på lån som kräver säkerhet, till exempel ett bolån. Hypotekspension är en sådan typ av lån som riktar sig särskilt till pensionärer, och därmed är ett alternativ till seniorlån.

Kan man ta seniorlån på fritidshus?

Ja, det går att ta ett seniorlån på ett fritidshus som du äger, så länge husets värde uppfyller långivarens krav.

Hur kan jag ta lån efter pension?

Hypotekspension och kapitalfrigöringskredit är lån som du kan ta efter pensionen. I vissa fall går det också att ta vanliga banklån, men då kan du behöva ta hjälp av en yngre anhörig för att öka chansen till lån.

Får man göra avdrag på räntan för ett seniorlån?

Ja, men ränteavdraget görs först när räntan betalas efter löptidens slut. Eftersom du inte betalar någon ränta under löptidens får du inte heller göra avdrag på räntan under den tiden.