Genom P2P-lån kan du låna av andra privatpersoner

Peer-to-peer-loans eller P2P-lån är en ny form av lån som förmedlas mellan privatpersoner. Lånen förmedlas oftast via appar eller hemsidor där det erbjuds olika typer av lån, exempelvis blancolån (lån utan säkerhet). Det fungerar genom att privatpersoner genom sidan dels kan låna ut pengar samt låna pengar av varandra.

P2P-lån ges med hjälp av en förmedlare

Tekniken används för för att låna och låna ut pengar utan att involvera banker. Förmedlingssidan sköter även kreditupplysningar och bestämmer räntan mellan parterna. Lånen fungerar genom att en privatperson registrerar sig som långivare via en av förmedlingssidorna. Denna långivare väljare senare vilken privatperson den vill låna ut pengar till och i vilken omfattning. Lånet förmedlas sedan av företaget så att låntagaren får sina pengar.

Tips! Många väljer att använda den här formen av lån då de inte blir beviljade lån av av sin vanliga bank.

Det krävs alltså ingen kontakt mellan parterna eller en tidigare relation, vilket gör att lånen ska fungera likt de lån som förmedlas av andra långivare. Alltså kan två privatpersoner låna pengar av varandra utan att någon långivare behöver agera mellanhand, vilket tidigare varit fallet.

Det är enkelt ansöka om P2P-lån

För att ta ett P2P-lån behöver du göra ett antal enkla steg:

  1. Välj en förmedlingssida. För att ta P2P-lån måste någon förmedla kontakten och betalningarna. Det här gör förmedlingssidorna åt dig, det finns idag ett flertal så hitta därför en som du känner dig bekväm med att använda
  2. Registrera dig. För att ta P2P-lån krävs att du registrerar dig, det här gör du enkelt på förmedlingssidan genom att ange information kring dina levnadskostnader, hur mycket du vill låna och eventuell övrig relevant information.
  3. Upprätta en låneansökan. När din låneansökan är upprättad kan de som är villiga att låna ut pengar se den information du angett och hur mycket du söker att låna.
  4. Vänta på långivare. Efter dessa tre steg är det bara att vänta på att någon privat långivare ska se din ansökan och låna ut pengarna till angiven ränta.
  5. Välj det alternativ som passar dig. Får du flera intressenter väljer du den du anser kan erbjuda bäst villkor.
  6. Ta emot utbetalt lån. Efter detta är det bara att vänta på att långivarens betalning förmedlas.

Förmedlingssidan hjälper till med kreditupplysning

När du använder P2P-lån så förmedlas det via en så kallad förmedlingssida. Det förmedlingssidan bidrar med är dels att den gör kreditupplysningar på den som vill låna. Det här gör att den som lånar ut pengar har en större trygghet i att den man lånar till kan betala tillbaka pengarna. Förmedlingssidan fungerar alltså som en trygghet för parterna, villkoren kan skilja mellan de olika sidorna men generellt har de också någon form av riskbedömning för ditt lån.

Tänk på! Förmedlingssidan hanterar lånet precis som en vanlig långivare och kan driva skulden till inkasso.

När du lånar via P2P blir du återbetalningsskyldig som för ett vanligt lån. Skulle du inte betala ditt lån är det även förmedlingssidan som driver ärendet och kan ta det vidare till både inkasso och Kronofogden. Förmedlingssidorna hanterar alltså ärendena vid P2P-lån som de långivare av andra lån gör.

P2P-lån är bra för de som inte kan låna av långivare

Anledningen till att allt fler visar ett intresse för P2P-lån är för att det ger mer förmånliga lån än det som förmedlas av andra långivare så som storbanker. Genom att långivaren väljer vem denna vill låna till och avgör villkoren mellan varandra kan lånen ha liknande förmåner som tidigare enbart funnits mellan privatpersoner som känner varandra. Förmedlingssidan kommer dock göra en kreditupplysning när du registrerar din låneförfrågan.

Exempel: Kalle behöver låna 20 000 kr men får inget lån av sin vanliga bank. Istället går Kalle in på en förmedlingssida för P2P-lån, där han registrerar sig och anger att han vill låna 20 000 kr. Anton som också är registrerad på samma förmedlingssida ser då att Kalle vill låna pengar och gör bedömningen att Kalle kommer kunna betala tillbaka lånet. De bestämmer därför att Kalle får låna pengarna till 3% ränta under 2 år vilket förmedlingssidan fastställs. Anton betalar sedan ut pengarna via förmedlingssidan där Kalle sedan blir tilldelad pengarna så snart som möjligt.

Genom att privatpersonerna själva väljer vilka de lånar till kan det många gånger innefatta långivare som är mycket mer benägna att ta risker än vad vissa andra långivare är. Det här innebär att det kan vara en räddning för de som annars nekats lån alternativt blivit tvungna att låna till mycket högre räntor.

P2P-lån på frammarsch i Sverige

Den här nya formen av lån mellan privatpersoner har hittills varit mycket expansiv i exempelvis USA och flera storinvesterare har lagt in enorma summor pengar i projekt som innefattar P2P-lån. I Sverige har marknaden för den här typen av lån hittills varit relativt långsam i sin expansion. Det här beror troligtvis på en osäkerhet som finns kring vilken lagstiftning som reglerar verksamheten.

Det här gör att de som vill låna ut pengar via den här typen av hemsidor inte vet exakt vad denne behöver göra. Om du är intresserad av att låna ut pengar kan du läsa mer om hur du går tillväga för att låna ut via P2P-lån. Bortsett från detta har dock efterfrågan för denna typ av förmånliga lån ökat i Sverige den senaste tiden, vilket gör att de företag som nu etablerat sig har stor framtidstro.