En bild på Swedbanks, Handelsbankens och Nordeas loggorStorbankerna höjer sina boräntor. Foto: B.Forenius, ricochet64, Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Räntor

Flera svenska storbanker har sedan Riksbankens höjning av styrräntan valt att höja räntan på sina bolån. Bankerna tvingas höja räntan eftersom man fått högre upplåningskostnader än tidigare. SEB är den enda storbanken som hittills låtit sina boräntor förbli oförändrade.

Tre av fyra svenska storbanker har den senaste veckan höjt räntan på sina bolån. Senast i raden att höja räntorna är Handelsbanken och Nordea. Sedan tidigare har även Swedbank gjort det, vilket vi på Låneguiden skrivit om. SEB väljer för tillfället att avvakta med en höjning.

Samtliga tre banker höjer räntan för bindningstiderna tre månader, ett år och två år. Tremånadersräntorna och ettårsräntan höjs med 0,20 procent medan tvåårsräntan höjs med 0,15 procent.

Nordeas listräntor för de tre bindningstiderna blir därmed 2,09 procent, 2,19 procent och 2,14 procent. Handelsbankens och Swedbanks räntor är något högre med 2,25 procent, 2,25 procent och 2,20 procent.

Riksbankens höjning av styrräntan har lett till högre upplåningskostnader

Anledningen till att bankerna höjer räntorna för sina bolån har att göra med Riksbankens höjning av styrräntan med 0,25 procent. Det leder till att bankerna får högre upplåningskostnader och därav höjer man sina räntor.

Fler höjningar från Riksbankens sida är att vänta i slutet av året och därför rekommenderar nu Nordea sina kunder att binda sitt bolån.

– Vi bedömer att läget är bra för våra kunder att binda hela eller delar av sin bolåneportfölj för att på så vis hantera sin ränterisk, säger Michael Skytt, bankens bolånechef, i ett pressmeddelande.

Nordea sänker räntan för en bindningstid

Till skillnad från de andra storbankerna så höjer inte Nordea bara sina boräntor. Boräntan med en bindningstid på tre år väljer banken att sänka med 0,10 procentenheter. Den räntan ligger nu på 1,89 procent vilket gör den till Nordeas lägsta bolåneränta.

Vad bankerna går ut med för räntor spelar dock mindre roll i slutändan. Snitträntan som en banks bolånekunder får ligger ofta flera punkter under listräntan som bankerna presenterar.