Mamma pappa och två barn i sitt hem.Ny statistik visar en ökning av vräkningar av familjer med barn. Ensamstående föräldrar drabbas hårdast och hyresskulderna är inte sällan låga. Foto: Roman Samborskyi/Shutterstock

Ekonomi

Vräkningar av familjer med barn ökar i Sverige. Hyresskulder på små belopp ligger ofta till grund för vräkningen. Det skriver Dagens Arena efter att ha studerat Kronofogdens statistik över vräkningar av familjer med barn under 2021.

Små hyresskulder, som ofta ligger under 10 000 kronor, ligger till grund för vräkningar av familjer med barn i Sverige i dag. Samtidigt är det dyrt för enskilda kommuner med hemlöshet. Boverket uppskattar att det kostar kommunen ungefär 240 000 kronor per år för en hemlös person.

40 procent av hyresskulderna under 10 000

150 familjer med barn vräktes under det första halvåret av 2021. Det är en ökning på 14 barnfamiljer från i fjol. Utredare på Socialstyrelsen, Anna Lindskog, konstaterar att vräkningarna ofta handlar om hyresskulder på förhållandevis små belopp.

– Det är inget nytt för i år, säger hon. Det vi har kunnat se i statistiken ganska länge nu är att i snitt ligger hyresskulden för de som blir avhysta runt 22 000 kronor. Och cirka 40 procent av skulderna är under 10 000 kronor.

Ensamstående föräldrar mest utsatta

Socialstyrelsen har kommit med en rapport som påvisar att när det gäller vräkning av familjer med barn så är det oftast ensamstående föräldrar som drabbas. Särskilt utsatta är ensamstående mammor.

I vissa fall har hyresskulden för ensamstående föräldrar varit på endast 600 kronor. Man har rätt att söka stöd ekonomiskt från socialtjänsten. Samtidigt är det inte en självklarhet att bli beviljad stöd och ibland hinner inte Socialstyrelsen kopplas in i fallet innan familjen flyttat ut.

Svårt att hitta boende efter vräkning

Ett av problemen som följer efter att en familj blivit avhyst är att hitta någonstans för dem att ta vägen. När det gäller just barnfamiljer brukar socialtjänsten undvika härbärgen, i stället försöker man med kortsiktiga lösningar på exempelvis vandrarhem eller jourlägenheter.

– Det som verkligen är begränsande är att det är svårt att få tag i hyreslägenhet med en hyra som de här personerna klarar av, förklarar Anna Lindskog.