händer med handskar sprayar och torkar bord på en restaurangOm antalet visstidsanställningar inom hotell och restaurang minskar försvinner en viktig väg in på arbetsmarknaden. Foto: Bignai/Shutterstock.com

Ekonomi

Mer än 100 000 tidsbegränsade anställningar har försvunnit under pandemin. Framöver förväntas dessa jobb komma tillbaka – men det kan innebära större osäkerhet för arbetstagarna än tidigare, skriver SvD Näringsliv.

Under de senaste 5–10 åren har 16,5–17,5 procent av anställningarna varit tidsbegränsade, enligt statistik från SCB.

När ekonomin försämras och företagsbudgetar stramas åt är det oftast visstidsanställningar som försvinner först. När konjunkturen sedan vänder uppåt ökar dessa anställningar igen, eftersom det oftast rör sig om nyanställningar.

Färre visstidsanställningar kan leda till fast jobb

Efter tidigare kriser har många tidsbegränsade anställningar övergått i fasta arbeten. Men det kan bli annorlunda efter covid-19-pandemin. Det menar Per Skediger, som är adjungerad professor i nationalekonomi och arbetar vid Institutet för näringslivsforskning.

I stället för att visstidsanställningen fungerar som språngbräda till arbetsmarknaden och fast anställning, ökar risken att bli uppsagd från ett sådant jobb. Det kan leda antingen till arbetslöshet, eller att man bara hoppar mellan olika visstidsanställningar.

– Om man ändå lyckas att behålla sin visstidsanställning ökar risken att arbetsgivaren inte vill omvandla den till en tillsvidareanställning, så att man stannar längre i visstidsanställning än man annars skulle ha gjort, säger Per Skediger.

Många visstidsanställningar inom utsatta grupper

Personer utan gymnasieexamen och utlandsfödda från utanför Europa är överrepresenterade bland visstidsanställda. Här har Sverige starkare tendenser än många av våra grannländer. De tidsbegränsade jobben med låga kvalifikationskrav har blivit allt fler, och en större andel visstidsanställda har låg utbildning i dag än tidigare. 

Pandemin riskerar även att stänga många vägar till arbetsmarknaden. Många tar sig in via extrajobb och visstidstjänster inom hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln, som har drabbats mycket hårt ekonomiskt. Om dessa anställningar minskar där blir det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Visstidsanställningar en risk för mental ohälsa 

Det är också vanligare med mental ohälsa hos visstidsanställda än hos tillsvidareanställda. Det kan bero på både ovisshet, svårigheter att planera på lång sikt, privatekonomi, och ställning gentemot arbetsgivaren, säger läkaren Theo Bodin, som också är docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet.