Privatekonomi

Under 2019 gäller Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Det kommer påverka många hushålls ekonomi. De stora vinnarna är personer som arbetar. Både låginkomsttagare och höginkomsttagare kommer få mer pengar i plånboken. Även du som nyttjar rutavdraget kommer få en hel del pengar över.

Året närmar sig sitt slut och med det nya året börjar även den nya budgeten att gälla. Den nya budgeten kommer påverka många människors plånböcker.

Den nya budgeten är satt av Moderaterna och Kristdemokraterna och de stora vinnarna är arbetarna. Alla som arbetar kommer dra nytta av budgeten, bland annat tack vare att jobbskatteavdraget förstärks. Rent procentuellt gynnar det låginkomsttagarna mest men det är personer med en inkomst över 31 000 kronor i månaden som kommer gynnas mest i rena pengar.

Höginkomsttagarna får mer pengar i plånboken eftersom den brytpunkt som finns för statlig skatt höjs med 1 400 kronor till 42 000 kronor. 

Pensionärernas skatt sänks

Den nya budgeten innehåller en rad olika skattesänkningar, bland annat för pensionärer. Den sänkta skatten för pensionärer är bättre än vad som först utlovades.

Alla pensionärer får mer pengar i plånboken men det är framförallt pensionärer med höga pensioner som får mest pengar över i plånboken.

Totalt innehåller den nya budgeten skattesänkningar på 20 miljarder kronor.

Rutavdraget tredubblas med den nya budgeten

Du som nyttjar tjänster där du kan göra rutavdrag är en stor vinnare med den nya budgeten. Rutavdraget tredubblas nämligen med Moderaternas och Kristdemokraternas budget.

Även du som arbetar i en bransch som kan utnyttja avdraget gynnas av detta.

Du som reser mycket gynnas av budgeten

Vi svenskar tycker mycket om att resa och nu blir det ännu billigare. Till nästa år försvinner flygskatten vilket du som reser mycket kan dra nytta av.

Många har dock ställt sig kritiska till detta eftersom man anser att en slopad flygskatt slår hårt mot miljön.