Kollage Riksbankschefen Stefan Ingves och vice Riksbankschef Per JanssonRiksbankschefen Stefan Ingves står fast vid planen på att höja räntan, något som vice Riksbankschefen Per Jansson är skeptisk till. Foto: Press/Riksbanken

Räntor

Riskbankens beslutsfattare är skeptiska till den planerade räntehöjningen vid årsskiftet. Vid en utfrågning i riksdagens finansutskott tidigare i veckan stod Ingves fast vid centralbankens plan att höja räntan, skriver SvD Näringsliv.

Vid utfrågningen i riksdagens finansutskott stod Riksbankschefen Stefan Ingves kvar vid planen på en räntehöjning till noll procent i december i år eller senast i februari 2020. Den svenska ekonomin är fortsatt stark enligt Ingves och prognoserna pekar på att Riksbanken kommer att nå inflationsmålet på två procent.

Alla beslutsfattare är inte eniga gällande kommande räntehöjning

Per Jansson, vice Riksbankschef, som en gång i tiden var Ingves största bundsförvant är skeptisk till den planerade räntehöjningen. Per Jansson var enligt det senaste mötesprotokollet den enda som var tveksam till den planerade räntehöjningen.

– Jag kan inte säga att jag har blivit mindre tveksam sedan dess, säger Per Jansson till SvD efter tisdagens utfrågning.

Per Janssons tveksamhet till en räntehöjning grundar sig i siffror som visar att inflationen under augusti månad föll till en betydligt lägre nivå än Riksbankens mål på två procent. Dessutom har arbetslösheten ökat och ligger nu på lite drygt sju procent.

Oro kring inflationsförväntningarna som har fallit

Vidare är Per Jansson oroad när det gäller inflationsförväntningarna som under den senaste tiden har fallit. Det är inga dramatiska förändringar, men det är inte läge för en räntehöjning.

Anledningen till att inflationsförväntningarna är viktiga är för att de påverkar storleken på lönehöjningarna under nästa års avtalsrörelse. Om inflationsförväntningarna är låga kommer facken inte att kunna kräva lika stora lönepåslag. Avtalsrörelsen påverkar nästan tre miljoner löntagare. Det leder i sin tur till att Riskbanken kommer att få det svårt att nå inflationsmålet.

För att klara inflationsmålet behöver köpkraften öka, annars blir det väldigt svårt för Riksbanken att nå sitt mål.

Rädd att Riksbanken dröjer för länge innan de vidtar åtgärder

Per Jansson är bekymrad över det som hände under 2014 och 2015, när Riksbanken tvingades att sänka räntan till minus. Enligt Per Jansson dröjde det alldeles för länge innan Riksbanken agerade mot inflationsförväntningarna som föll.

Riksbanken blev då tvungen att köpa massivs med statsobligationer för att förtroendet för inflationsmålet skulle återupprättas. En upprepning av den situationen är något som Per Jansson vill undvika.