Man håller i mynt och en tom plånbok.Hushållens konsumtion har minskat något, särskilt när det gäller boende och rekreation. Foto: Pickadook/Shutterstock.com

Ekonomi

Sveriges BNP sjönk i andra kvartalet, men inte så mycket som experterna hade förutspått. Handelsbankens experter menar att Sverige är i startgroparna på en mild recession, det vill säga en mild lågkonjunktur. Det rapporterar SvD Näringsliv.

Det är nu andra kvartalet i rad som Sveriges BNP har gått ner. Ekonomer på Handelsbanken drar därför slutsatsen att vi är i en mild recession.

Bruttonationalprodukten (BNP) för andra kvartalet sjönk 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Och experterna tror inte att trenden kommer vända inom en snar framtid.’

Minskad export och konsumtion

Anledningarna till att BNP har minskat är många, men den största är minskad varuexport och lagerinvesteringar. Men hushållens konsumtion har också sjunkit för fjärde kvartalet i rad.

Exporten har minskat med 0,8 procent, vilket utgör 0,5 procentenheter av BNP-nedgången enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Konsumtionen hos hushållen har sjunkit med 0,2 procent.

Det är framför allt kostnader för bostäder, rekreation och kultur som har bidragit till den sjunkande konsumtionen.

Riksbanken kommer troligtvis inte ändra sig

De flesta ekonomer verkar överens om att BNP-utvecklingen inte kommer att få Riksbanken att ändra sig om räntehöjningen i september. Olle Holmgren, ekonom på SEB, tror att svenska kronans utveckling kommer att avgöra om räntan höjs en eller två gånger till.

Även Torbjörn Isaksson, som är ekonom på Nordea, tror att Riksbanken kommer hålla fast vid sitt beslut att höja räntan på nästa räntemöte. Den svaga tillväxten kommer visserligen göra att Riksbanken agerar varsamt.

Ekonomerna på Swedbank tror att Riksbanken kommer att höja styrräntan två gånger i höst. De nya BNP-siffrorna kommer inte ändra på detta, tror Swedbank-ekonomen Pernilla Johansson.