Vy över flerbostadshus i Stockholm en vacker sommardag.33 procent av de tillfrågade mäklarna tycker att det har blivit svårare att sälja bostäder nu. Samtidigt har bostadsmarknaden delat sig och utbudet på antalet villor är rekordlågt medan utbudet på antalet bostadsrätter är rekordhögt. Foto: S.C. Colbing/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Det är ett tufft läge på bostadsmarknaden. Coronakrisen har gjort att bostadspriserna har fallit, och var tredje mäklare tycker att det har blivit svårare att sälja en bostad i dag jämfört med förra året, skriver Dagens Nyheter.

Sedan maj 2018 har bostadsannonssajten Hemnet frågat mäklare hur de upplever bostadsmarknaden. I maj fick över 360 mäklare svara på frågan om de tycker att det har blivit lättare eller svårare att genomföra en bostadsaffär. Av de tillfrågade anser 33 procent att det har blivit svårare att sälja bostad nu. 49 procent tycker inte att det är någon skillnad och 18 procent anser att det är lättare att sälja bostad nu.

Amorteringskraven gjorde det svårare att sälja bostäder

När den första mätningen gjordes i maj 2018 ansåg hela 61 procent att det hade blivit svårare att sälja en bostad jämfört med maj 2017. En av anledningarna till att det då hade blivit svårare var det skärpta amorteringskravet som infördes bara två månader innan.

Enligt Hemnets talesperson, Staffan Tell, gjorde amorteringskraven det svårare att få lån eftersom bankerna hade blivit mer restriktiva när det gällde bolån. Nu tycker man att det är svårare att sälja bostad på grund av att det finns en oro för fallande bostadspriser.

2018 var ett trögt år på bostadsmarknaden. Då tyckte 27 procent av de tillfrågade att det var svårare att sälja en bostad under perioden maj till november. Men under 2019 återhämtade sig bostadsmarknaden och gick bra även under januari och februari i år. 

Delad bostadsmarknad med brist på villor 

Enligt Staffan Tell kan man se att bostadsmarknaden har delat sig och utvecklingen för villor och bostadsrätter ter sig olika. Utbudet på bostadsrätter är rekordhögt medan utbudet på villor är rekordlågt. På grund av det kan bostadsmarknaden uppfattas olika av olika mäklare beroende på vilken bostadstyp de vanligtvis säljer. 

På frågan om vilka faktorer som har påverkat bostadsmarknaden mest svarade 86 procent av mäklarna att bostadsköparna är oroliga för att priserna ska falla när de har köpt sin bostad. Och det näst vanligaste svaret från 53 procent av mäklarna var att säljarna har orimliga förväntningar på hur mycket de kan sälja sin bostad för.