man och kvinna som skakar hand med kvinnlig mäklare på gräsmattan framför en stor grå trävillaDet blir allt vanligare att man väljer att sälja sin bostad innan man köper nytt. Dessutom förväntar sig säljarna högre slutpris än marknadsvärdet. Foto: kurhan/Shutterstock,com

Bolån

Normen på den svenska bostadsmarknaden har tidigare varit att köpa först och sälja sen. Men enligt mäklarna verkar det vara fler som föredrar att sälja först och köpa sen skriver Dagens Nyheter.

Tidigare var det vanligast att man först köpte bostad och sedan sålde. Det verkar nu har ändrat sig enligt mäklarna. Allt fler väljer att sälja först och köpa sen. Enligt Joakim Lusensky, analyschef på Mäklarsamfundet, är det ett tecken på en sundare marknad.

Det innebär alltid en risk att köpa en ny bostad innan man har sålt sin gamla eftersom ingen vet hur mycket betalt man kommer att få för sin gamla bostad. Trots det har det varit det vanligaste tillvägagångssättet när man ska byta bostad.

Vanligare att sälja först och köpa sen

Enligt en enkätundersökning som har gjorts av Mäklarsamfundet bland deras medlemmar säger 62 procent av mäklarna att det blir vanligare att sälja först och köpa sen. Det verkar som den tidigare trenden att köpa först och sälja sen har brutits.

Enligt Joakim Lusensky är det ett gott tecken, speciellt eftersom samma undersökning visar att längre tillträden har blivit allt vanligare.

Även om det många gånger är ett krav från banken att sälja först, tolkar Joakim Lusensy det som att man i kombination med längre tillträden har skaffat sig större säkerhetsmarginaler och att man har blivit bättre på att förbereda sig.

Allt vanligare med längre tillträde

Standard för tillträdelsedatum var tidigare tre månader. 37 procent av mäklarna säger att det i dag är vanligare med ett längre tillträde.

Enligt Joakim Lusensky visar det på att bostadskonsumenterna i dag är mer förberedda än tidigare vilket är väldigt positivt. Tidigare kunde det gå väldigt snabbt på bostadsmarknaden från det att man köpte tills man fick tillträde till den nya bostaden.

Säljarna förväntar sig högre slutpriser än marknadsvärdet

Dock vill Joakim Lusensky understryka att den allt mer tydligt märkbara försiktigheten inte innebär att det föreligger någon pessimism när det gäller prisutvecklingen.

I dag förväntar sig säljarna ett högre slutpris än det bedömda marknadsvärdet, uppger 47 procent av mäklarna. Det tyder på att priserna är ganska stabila och stigande.