Man räknar på factoring

Företagslån

Factoring har på senare tid blivit ett populärt sätt för företagare att få in mer pengar i företaget. Trots att många företag ibland använder sig av factoring är det omgivet av missförstånd och myter, vilket gör att många mindre företagare inte vågar testa det. För många kan dock factoring vara fördelaktigt under vissa omständigheter.

Factoring är att sälja obetalda fakturor

Factoring, till skillnad från ett vanligt företagslån, innebär att företaget säljer av sina obetalda fakturor. Man säljer med andra ord en orealiserad vinst. Det finns i huvudsak två typer av factoring: med eller utan regress. Det innebär att företaget antingen kan sälja med ansvar för att kunden betalar, eller helt friskriva sig från ansvar. Att sälja med regress ger vanligtvis en högre ersättning, men innefattar också risken för att behöva betala tillbaka pengarna om kunden inte lyckas betala tillbaka.

Tänk på! Factoring ger ofta en relativt låg ersättning per sålda faktura, därför är det klokt att jämföra denna förlust med kostnaden av ett vanligt företagslån.

En av de största invändningarna mot factoring är just ersättningsnivåerna. Eftersom att det oftast är factoringbolagen som tar risken kan ersättningen till företagen vara relativt små. Trots detta kan factoring vara fördelaktigt för det företag som snabbt behöver pengar och inte vill betala räntekostnader i framtiden.

Flera missförstånd finns om factoring

Även om factoring inte är långsiktigt hållbart för många företag får det ofta kritik för saker som inte är sanna. Några exempel på dessa invändningar är exempelvis:

  1. Factoring är bara för stora företag. Att factoring bara är ett alternativ för stora företag var en sanning som sedan länge förändrats. Idag är det möjligt för företag av alla storlekar att använda sig av factoring.
  2. Factoring är extremt dyrt. Att factoring är hutlöst dyrt är inte sant. Likt ett företagslån varierar kostnaden kraftigt beroende på storlek av affären, risktagandet och så vidare. På det stora hela är det dock konkurrenskraftigt.
  3. Factoring förstör kundrelationer. Att factoringbolag skulle störa kunder eller på annat sätt förstöra relationerna till ett företags kundkrets är inte sant. Factoringbolagen är beroende av att företag är nöjda med deras lösning för att tjäna pengar och jobbar därför för att det säljande företaget ska gå bra i framtiden.

Dessa är några av de myter och påståenden om factoring som många har i bakhuvudet. För den företagare som inte kan få ett företagslån, eller inser att det blir för dyrt, kan det dock vara ett utmärkt alternativ för att få in mer kapital i bolaget.