Kvinna får vaccinspruta i höger arm av sjukvårdspersonal.Den svenska ekonomin kan påverkas om vaccineringsprocessen drar ut på tiden. Men Riksbanken står beredda att ta till alla medel för att hålla Sveriges ekonomi igång. Foto: hedgehog94/Shutterstock.com

Ekonomi

En utdragen vaccinering kan leda till negativa effekter i den svenska ekonomin. Två möjliga sätt att bemöta effekterna är sänkt ränta och stödköp av obligationer och Riksbanken står beredda med alla sina verktyg för att hjälpa den svenska ekonomin att gå åt rätt håll, skriver SvD Näringsliv

Under tisdagen meddelade folkhälsomyndigheten att Sverige stoppar alla vaccinationer mot Covid-19 med Astra Zenecas vaccin. På torsdag väntas besked från Europeiska läkemedelsmyndigheten. Fördröjningen av vaccination kan påverka den svenska ekonomin. Enligt riksbankschefen Stefan Ingves är det svårt att uttala sig om vilka effekter det kommer att få.

Bättre kunskaper om hur ekonomin hålls igång

Det finns två faktorer som påverkar situationen och som drar åt olika håll. Den allmänna ekonomiska aktiviteten påverkas av ju mer vaccineringen drar ut på tiden. Men Sverige har å andra sidan blivit bättre på att hantera situationen med bland annat nedstängningar. 

Enligt Stefan Ingves har man lärt sig hur man ska hålla igång den ekonomiska aktiviteten i ekonomin på ett annat vis än hur man gjorde under april och maj förra året. Men om vaccinationerna drar ut på tiden så är det naturligtvis en nackdel, något Per Jansson, vice riksbankschef håller med om. 

För tidigt att säga hur Riksbanken ska agera

Enligt Riksbankens bedömning kommer den svenska ekonomin att krypa under årets tre första månader. Men för helåret 2021 kommer ekonomin att växa med tre procent. 

Riksbankens ekonomiska prognoser bygger på att samhället kan öppnas upp successivt under våren allt eftersom att fler vaccineras. Om det antagandet inte stämmer säger Per Jansson att man måste se över prognoserna rejält. Men det är inte självklart att svensk ekonomi utvecklas sämre i år bara för att vaccinationerna dröjer. 

Det för tidigt att säga hur Riksbanken ska agera om förseningarna av vaccinationerna påverkar ekonomin.

Regeringen uppmanar till snabbare utbetalningar till drabbade företag

Stefan Ingves och Per Jansson blev under tisdagen utfrågade om Riksbankens penningpolitik av riksdagens finansutskott. Finansutskottets vice ordförande, Elisabeth Svantesson, vill att regeringen snabbar på utbetalningarna av stöd till företag och uppmanar regeringen att vara uthållig till de bolag som drabbats hårdast av krisen. Hon anser även att stöden kan behöva utökas om det blir ännu mer utdraget.